URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Wydział realizuje zadania:

 

 

1.

W zakresie podatków i opłat:

 

1)

przygotowanie projektów uchwał rady w sprawach opłat i podatków lokalnych,

 

2)

wymiar, ustalenie i pobór zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych,

 

3)

prowadzenie spraw związanych z ulgami podatkowymi dotyczącymi zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy,

 

4)

zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,

 

5)

prowadzenie kontroli podatkowej,

 

6)

prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem tajemnicy skarbowej,

 

7)

wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych w ordynacji podatkowej,

 

8)

pobór i zabezpieczenie wykonania należności pieniężnych gminy, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja Podatkowa,

 

9)

wykonywanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym na czas „W”.

 

 

 

2.

W zakresie spraw budżetowych:

 

1)

przygotowanie projektu uchwały budżetowej,

 

2)

wnioskowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej,

 

3)

opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu,

 

4)

opracowywanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

 

5)

opracowywanie planu finansowego urzędu oraz sporządzanie planów finansowych szkół w/g wskazówek dyrektora,

 

6)

kontrola planów finansowych jednostek budżetowych pod względem zgodności z uchwalonym budżetem oraz kierowanie ich do zatwierdzenia przez zarząd,

 

7)

opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy,

 

8)

przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,

 

9)

przygotowanie projektów uchwał zarządu w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu,

 

10)

kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w urzędzie,

 

11)

prowadzenie spraw funduszy celowych oraz prowadzenie spraw funduszy środków specjalnych placówek oświatowych,

 

12)

współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

 

 

Zadania realizuje Referat Budżetowy.

 

 

 

3.

W zakresie spraw księgowych i kasowych:

 

1)

opracowanie zarządzeń wynikających z ustawy o rachunkowości – m.in. regulaminu kontroli wewnętrznej, zakładowego planu kont, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji kasowej,

 

2)

prowadzenie księgowości urzędu oraz szkół prowadzonych przez gminę,

 

3)

przyjmowanie sprawozdań finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,

 

4)

sporządzenie sprawozdawczości finansowej urzędu oraz zbiorczej gminy,

 

5)

współdziałanie w zakresie inwestycji gminnych przy sporządzaniu sprawozdawczości GUS,

 

6)

sporządzanie sprawozdawczości kwartalnej US o wynagrodzeniach,

 

7)

współdziałanie z organami finansowymi i bankami, opracowanie specyfikacji do wyboru banku prowadzącego bankową obsługę gminy,

 

8)

prowadzenie ewidencji wartościowej (syntetycznej) składników mienia komunalnego gminy,

 

9)

sporządzanie informacji o przekształceniach prywatyzacji mienia komunalnego,

 

10)

prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu i pracowników szkół,

 

11)

sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS, US, PZU,

 

12)

naliczanie i obsługa księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 

13)

prowadzenie obsługi kasowej,

 

14)

organizacja i kontrola obiegu dokumentacji finansowej,

 

15)

wykonywanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym na czas „W”.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2003-06-26
Publikujący -
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2020r. 00:02:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.