URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku poz. 571) uznaje się celowość realizacji zadania pn. ,,Zakup wyposażenia na potrzeby wyposażenia Stowarzyszenia Aktywny  Klimontów ”, złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie Aktywny Klimontów
 Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2024-06-05
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2024-06-05 10:06
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2024-06-05 10:06
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku poz. 571) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "WYJAZD INTEGRACYJNY DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie Sami Swoi. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta -Sami Swoi Plik pdf 85.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2024-05-24
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2024-05-27 17:09
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2024-05-27 17:11
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku poz. 571) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "Zakup garażu do przechowywania klatek na ptaki", złożonego w ofercie przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Sędziszów. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2024-04-24
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2024-04-25 11:43
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2024-04-25 12:07
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku poz. 571) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mierzynie", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn „Mierzyniak". Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - Mierzyniak Plik pdf 866.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2024-04-16
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2024-04-17 13:31
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2024-04-17 13:31
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku poz. 571) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "Wyjazd do Sandomierza - aktywnie i zdrowo", złożonego w ofercie przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łowinii. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2024-04-12
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2024-04-15 14:13
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2024-04-15 14:14
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku poz. 571) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "Wyjazd Integracyjny MOP Sędziszów", złożonego w ofercie przez Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - OSP Sędziszów Plik pdf 1.06 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2024-03-12
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2024-03-13 14:41
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2024-03-13 14:41
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku poz. 571) uznaje się celowość realizacji zadania pn. ,,Zimowisko na pomoc Yeti- transport”, złożonego w ofercie przez  Związek Harcerstwa Polskiego  Chorągiew Kielecka – Hufiec Jędrzejów

Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - ZHP Plik pdf 106.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2024-01-24
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2024-01-24 14:50
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2024-01-24 14:50
Ogłoszenie NR 11/2023 Burmistrza Sędziszowa z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2023-12-04
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2023-12-04 16:02
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2024-01-05 14:14
Ogłoszenie NR 10/2023 Burmistrza Sędziszowa z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n. "Organizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sędziszów w 2024 roku"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2023-12-04
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2023-12-04 16:01
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2024-01-05 14:15
 W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku poz. 571) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "WIGILIA - spotkanie integracyjne", złożonego w ofercie przez Polski Związek Niewidomych Koło w Jędrzejowie. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2023-11-24
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-11-29 11:07
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-11-29 11:09
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy gminy Sędziszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2023-11-06
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-11-07 09:12
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2023-12-04 16:00
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku poz. 571) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "Sprawny Senior - transport"
", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie Osiedla Sady w Sędziszowie. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - Stowarzyszenie Sady Plik pdf 78.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2023-09-22
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-09-25 07:39
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-09-25 07:41
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku poz. 571) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "Zakup karmy dla dziko żyjących zwierząt"
", złożonego w ofercie przez Kolo Łowieckie Nr 3 „Prawidłowego Myślistwa" w Kielcach. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2023-08-09
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-25 13:37
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-25 13:40
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku poz. 571) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "Wyjazd integracyjno-edukacyjny łączący pokolenia", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie Osiedla Sady w Sędziszowie. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - Stowarzyszenie Osiedla Sady Plik pdf 107.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2023-08-21
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-25 13:30
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-25 13:31
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku poz. 571) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "Wycieczka szkoleniowo - dydaktyczna do Łowicza", złożonego w ofercie przez Miejsko Gminne Koło Pszczelarzy w Sędziszowie. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2023-08-08
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-10 13:50
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-10 13:51
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku poz. 571) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "Wyjazd integracyjny osób w wieku emerytalnym - transport", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie "Sami Swoi". Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - SAMI SWOI Plik pdf 862.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2023-08-04
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-07 15:57
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-07 16:00
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku poz. 571) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "Wymiana fragmentu ogrodzenia", złożonego w ofercie przez PZD  Rodzinny Ogród Działkowy Sędziszów . Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2023-06-06
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2023-06-07 11:32
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2023-06-14 09:37
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "Zakup wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Krzcięcicach", złożonego w ofercie przez Mieszkańcy i sympatycy Wsi Krzcięcice. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2023-05-11
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-05-17 09:23
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-05-17 09:24
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mierzynie", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn "MIerzyniak". Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - Mierzyniak Plik pdf 838.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2023-02-14
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-02-21 08:34
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-02-21 08:35
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Organizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sędziszów w 2023 roku”
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2022-12-05
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2022-12-13 08:50
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-01-02 13:19
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2022-12-05
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2022-12-13 08:33
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-01-02 13:22
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy gminy Sędziszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, na rok 2023.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2022-11-29
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2022-11-29 14:17
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2022-11-29 14:44
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "Wyjazd integracyjny seniorów Gminy Sędziszów", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie Osiedla Sady. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2022-09-16
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2022-09-19 09:56
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2022-09-19 09:57
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "Poprawa infrastruktury rekreacyjnej", złożonego w ofercie przez Miejski Klub Spotowy "UNIA" Sędziszów. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2022-08-22
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2022-08-23 14:47
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2022-08-23 14:48
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 roku poz. 1327) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Wyjazd integracyjny dla mieszkańców gminy w wieku emerytalnym ", złożonego w ofercie przez  Stowarzyszenie  ,,Sami Swoi". Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - Stowarzyszenie Sami Swoi Plik pdf 68.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2022-07-25
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2022-07-26 14:52
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2022-08-25 14:58
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057) uznaje się celowość realizacji zadania pn. "Organizacja spotkań integracyjno - aktywizujących łączących pokolenia", złożonego w ofercie przez  Stowarzyszenie Osiedla Sady. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - Stowarzyszenie Osiedla Sady Plik pdf 147.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2022-06-01
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2022-06-28 14:26
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2022-06-28 14:27
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „ Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Mierzynie", złożonego w ofercie przez  Stowarzyszenie  ,,Mierzyniak ‘’. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2022-06-02
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2022-06-02 13:51
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2022-06-02 13:52
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Promocja szkoły w Krzelowie", złożonego w ofercie przez Stowarzyzenie Miłośników Szkoły w Krzelowie. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2022-04-28
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2022-04-28 14:44
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2022-04-28 14:46
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Wspieranie aktywności fizycznej Młodzieży w MDP", złożonego w ofercie przez Ochotnicza Staż Pożarna w Sedziszowie. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2022-02-16
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2022-02-22 11:23
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2022-02-22 11:24
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mierzynie", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn „Mierzyniak" . Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Podinspektor ds. oświaty, sportu i pomocy materialnej2022-01-10
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2022-01-13 14:43
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2022-01-13 14:44
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 15 czerwca 2024r. 03:48:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.