URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Uroczystości w roku 2020", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie Okręg Siętokrzyski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Koło Sędziszów. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2020-09-28
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2020-09-30 15:15
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2020-09-30 15:18
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mierzynie", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn "Mierzyniak". Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2020-08-20
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2020-08-24 13:36
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2020-08-24 13:37
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Zakup stołów i ławek na wyposażenie świetlicy wiejskiej", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie AKTYWNE ZIELONKI. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - Aktywne Zielonki Plik pdf 872.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2020-08-28
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2020-09-04 13:09
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2020-09-04 13:12
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Trzeci etap elektryfikacji ogrodu działkowego", złożonego w ofercie przez PZD ROD Stokrotka Kolejarz. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - PZD ROD STOKROTKA KOLEJARZ Plik pdf 896.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2020-05-26
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2020-06-03 12:54
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2020-06-03 12:55
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Sędziszów", złożonego w ofercie przez Nauczycielskie stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „FANACTIVE". Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2020-01-10
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2020-01-14 12:45
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2020-01-14 12:50
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", złożonego w ofercie przez ,,Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn „Mierzyniak"”. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2020-01-09
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2020-01-10 14:36
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2020-01-10 14:39
w sprawiew sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku

Załączniki:

Ogłoszenie 1-2020 Plik pdf 111.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2020-01-08
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-01-08 13:24
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-01-08 13:23
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania p. n. "Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sędziszów w 2020 roku"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-12-06
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-12-06 11:30
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-12-31 12:49
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-12-06
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-12-06 11:29
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-12-31 12:49
Zarządzenie w w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2020”
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-10-29
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2019-10-29 14:59
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2019-11-27 11:03
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Czas Seniora i Juniora", złożonego w ofercie przez ,,Fundacja Perspektywy i Rozwój”. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-10-17
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2019-10-21 07:50
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2019-10-21 07:53
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mierzynie", złożonego w ofercie przez ,,Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn Mierzyniak”. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - Stowarzyszenie Mierzyniak Plik pdf 887.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-10-09
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2019-10-10 18:43
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2019-10-10 18:45
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Wycieczka integracyjna – w ramach zdrowego stylu życia dla osób z niepełnosprawnościami", złożonego w ofercie przez "Polski Związek Niewidomych w Jędrzejowie". Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - PZN w Jędrzejowie Plik pdf 833.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-07-24
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-07-24 10:57
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-07-25 10:59
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mierzynie", złożonego w ofercie przez ,,Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn Mierzyniak”. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - Stowarzyszenie Mierzyniak Plik pdf 851.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-06-28
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-06-28 14:38
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-06-28 14:38
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Integracja osób starszych", złożonego w ofercie przez ,,Gminne Koło Emerytów i Rencistów w Sędziszowie”. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-06-03
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-06-03 14:28
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-06-03 14:29
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Turystyka i krajoznawstwo", złożonego w ofercie przez ,,Stowarzyszenie Osiedla Sady”. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - Stowarzyszenie Osiedla Sady Plik pdf 822.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-05-23
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-05-23 09:38
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-05-28 07:39
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Zakup namiotu promocyjnego- Festiwal Ludowy", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie- Koło Gospodyń Wiejskich Piołunka. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - KGW Piołunka Plik pdf 785.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-05-23
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-05-23 09:36
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-05-28 07:38
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Integracja osób starszych” złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie - "Sami Swoi”. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - Stowarzyszenie Sami Swoi Plik pdf 870.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-05-20
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-05-20 19:23
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-05-20 19:24
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Sieć energetyczna w ogrodzie działkowym – I etap” złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie - PZD ROD Stokrotka Kolejarz. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - PZD ROD Stokrotka Kolejarz Plik pdf 852.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-05-20
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-05-20 19:22
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-05-20 19:22
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Zakup namiotu promocyjnego - Festiwal Ludowy", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie - Koło Gospodyń Wiejskich Słaboszowice. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - KGW Słaboszowice Plik pdf 872.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-05-20
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-05-20 19:19
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-05-20 19:19
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 688) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Zakup namiotu promocyjnego - Festiwal Ludowy", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie - Koło Gospodyń Wiejskich Krzcięcice. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - KGW Krzcięcice Plik pdf 824.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-05-20
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-05-20 19:17
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-05-20 19:18
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2019 rok
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-02-25
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-02-25 14:08
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-03-26 15:17
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 z późn. zm.) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mierzynie", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn „Mierzyniak". Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-03-12
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2019-03-13 12:41
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2019-03-13 12:41
Ogłoszenie  w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku

Załączniki:

Ogłoszenie 15-2018 Plik pdf 102.48 KB
Wyniki konkursu Plik pdf 175.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2018-12-14
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2018-12-18 15:15
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2019-01-25 11:48
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sędziszów w 2019 roku"
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2018-12-18
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2018-12-18 15:13
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-12-28 12:08
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2018-12-04
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2018-12-18 15:12
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-12-28 12:06
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 z późn. zm.) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Wolontariat w ramach "Europejskiego Korpusu Solidarności" w jednostkach samorządowych oraz OSP w gm. Sędziszów”, złożonego w ofercie przez Fundację Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - Camposfera Plik pdf 705.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2018-11-07
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2018-11-13 15:16
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-11-13 15:16
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2018-11-06
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2018-11-07 12:32
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-11-30 13:58
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 z późn. zm.) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Turystyka i krajoznawstwo”, złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie Osiedla Sady. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 5.

Załączniki:

Oferta - Turystyka i krajoznawstwo Plik pdf 785.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2018-08-27
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2018-09-03 15:31
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-09-03 15:32
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 z późn. zm.) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Włączenie osób starszych do wspólnej zabawy spędzania czasu wolnego”, złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie "SAMI SWOI". Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 5.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2018-08-07
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2018-08-14 14:22
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-08-14 14:24
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 26 października 2020r. 11:18:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.