URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2019 rok
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-02-25
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-02-25 14:08
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2019-03-26 15:17
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 z późn. zm.) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mierzynie", złożonego w ofercie przez Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn „Mierzyniak". Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2019-03-12
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2019-03-13 12:41
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2019-03-13 12:41
Ogłoszenie  w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku

Załączniki:

Ogłoszenie 15-2018 Plik pdf 102.48 KB
Wyniki konkursu Plik pdf 175.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2018-12-14
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2018-12-18 15:15
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2019-01-25 11:48
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sędziszów w 2019 roku"
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2018-12-18
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2018-12-18 15:13
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-12-28 12:08
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2018-12-04
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2018-12-18 15:12
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-12-28 12:06
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 z późn. zm.) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Wolontariat w ramach "Europejskiego Korpusu Solidarności" w jednostkach samorządowych oraz OSP w gm. Sędziszów”, złożonego w ofercie przez Fundację Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 6.

Załączniki:

Oferta - Camposfera Plik pdf 705.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2018-11-07
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2018-11-13 15:16
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-11-13 15:16
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2018-11-06
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2018-11-07 12:32
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-11-30 13:58
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 z późn. zm.) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Turystyka i krajoznawstwo”, złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie Osiedla Sady. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 5.

Załączniki:

Oferta - Turystyka i krajoznawstwo Plik pdf 785.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2018-08-27
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2018-09-03 15:31
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-09-03 15:32
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 z późn. zm.) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Włączenie osób starszych do wspólnej zabawy spędzania czasu wolnego”, złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie "SAMI SWOI". Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 5.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2018-08-07
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2018-08-14 14:22
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-08-14 14:24
Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Załączniki:

Sprawozdanie za 2017 rok Plik pdf 373.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2018-04-23
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2018-05-29 10:40
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-05-29 10:41
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 z późn. zm.) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Dom działkowca”, złożonego w ofercie przez Polski Związek Działkowców ROD Stokrotka - Kolejarz. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 5.

Załączniki:

Oferta - Dom działkowca Plik pdf 741.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2018-04-18
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2018-04-20 11:42
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-04-20 11:42
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2018 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2018-02-13
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2018-02-13 08:16
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-03-13 12:42
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 z późn. zm.) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Narty! -Ale frajda!" -Zimowa eskapada sportowa”, złożonego w ofercie przez Nauczycielskie stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „ FANACTIVE". Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 26.
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2018-02-07
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2018-02-08 18:46
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-02-08 18:47
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2018-01-18
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2018-01-18 23:40
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-02-15 15:16
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2017-12-01
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2017-12-01 13:40
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-12-28 14:10
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania p. n. "Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sędziszów w 2018 roku"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2017-12-01
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2017-12-01 13:38
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-12-29 10:58
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2018”.
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2017-11-02
Publikujący Admin - Administrator BIP 2017-11-02 14:55
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-12-14 15:34
Zarządzenie w w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2018”

Załączniki:

Zarządzenie_BM.120.115.2017 Plik pdf 178.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2017-11-02
Publikujący Admin - Administrator BIP 2017-11-02 14:33
Modyfikacja Admin - Administrator BIP 2017-11-03 09:07
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Nowakowska-Magdziorz - Podinspektor2016-12-02
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-12-02 13:46
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-12-29 14:00
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania p. n. „Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sędziszów w 2017 roku”
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Nowakowska-Magdziorz - Podinspektor2016-12-02
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-12-02 13:44
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2017-01-05 14:24
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym w związku z art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 4 ust 1 Uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2017”.
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Nowakowska-Magdziorz - Podinspektor2016-11-08
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-11-08 13:15
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-12-12 12:17
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2017”

Załączniki:

Zarządzenie_BM.120.100.2016 Plik pdf 181.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2016-11-07
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-11-07 13:01
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-11-07 13:03
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku.
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Nowakowska-Magdziorz - Podinspektor2015-12-08
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2015-12-08 15:22
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-12-31 10:09
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania p. n. "Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sędziszów w 2016 roku"
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Nowakowska-Magdziorz - Podinspektor2015-12-08
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2015-12-08 15:19
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-12-31 10:09
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm.) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „SENIORZY I JUNIORZY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO Z WIZYTĄ U WŁOSZCZOWSKICH SĄSIADÓW”, złożonego w ofercie przez Fundację Perspektywy i Rozwój. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszana uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 18.

Załączniki:

Oferta - Seniorzy i juniorzy ... Plik pdf 3.20 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Jędrzejczyk-Różycka - Inspektor2015-11-18
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-11-18 11:13
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-11-18 11:16
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2016”

Załączniki:

Zarządzenie_Nr_118-2015 Plik pdf 181.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2015-11-10
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-11-10 13:44
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-11-10 13:45
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2015”

Załączniki:

Zarządzenie_Nr_99-2014 Plik pdf 180.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2014-12-01
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-12-01 14:18
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-11-10 09:21
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm.) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Działania na rzecz seniorów zamieszkałych w Gminie Sędziszów”, złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Kultury i Sportu Miasta i Gminy Sędziszów. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszana uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 18.

Załączniki:

OFERTA_Senioriada Plik pdf 4.16 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Jędrzejczyk-Różycka - Inspektor2015-11-09
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-11-09 11:17
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-11-09 11:37

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Załączniki:

Zarządzenie_Nr_9-2015 Plik pdf 183.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Jędrzejczyk-Różycka - Inspektor2015-01-22
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-01-26 11:25
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-01-26 11:25

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2015-01-09
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-01-09 13:13
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2015-01-30 15:07
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 25 kwietnia 2019r. 12:16:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.