URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Wydział realizuje zadania:

 

 

1.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

 

1)

prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy:

 

 

a)

dotyczących tworzenia i gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,

 

 

b)

ustalenie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomościami gruntowymi, związanych z obrotem tj. sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się oddaniem w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczeniem,

 

 

c)

przygotowanie stosownych projektów uchwał rady w wyżej wymienionych sprawach,

 

 

d)

prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości,

 

 

e)

aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

 

2)

prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji mienia gminy, prowadzenie ewidencji mienia komunalnego i nieruchomości,

 

3)

przygotowanie informacji dla rady o stanie mienia komunalnego zgodnie
z wymogami ustawy o finansach publicznych,

 

4)

przygotowanie projektu podziału nieruchomości.

 

 

 

2.

W zakresie rolnictwa, leśnictwa i lecznictwa:

 

1)

aktualizacja dokumentacji do spisów rolnych oraz prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem tych spisów,

 

2)

wydawanie zezwoleń na uprawę maku,

 

3)

prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami i chwastami,

 

4)

współdziałanie z samorządem rolniczym prowadzenie spraw dotyczących wyborów do izb rolniczych,

 

5)

współdziałanie z administracją rządową w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

 

6)

realizacja zadań związanych ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,

 

7)

prowadzenie spraw dotyczących ochrony zwierząt,

 

8)

realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach i ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,

 

9)

prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody,

 

10)

realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

 

 

3.

W zakresie spraw wynikających z prawa wodnego:

 

1)

wykonywanie zadań z zakresu przepisów ustawy – Prawo wodne, określających zadania i kompetencje gminy, w szczególności w zakresie orzekania w sprawach naruszenia stosunków wodnych na gruncie, nadzór nad spółkami wodnymi, wykonywanie przepisów o melioracjach wodnych,

 

2)

prowadzenie spraw przeciwpowodziowych w gminie, a w szczególności dokumentacji Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego, organizowania
i prowadzenia wspólnie z innymi komórkami wewnętrznymi urzędu ratownictwa powodziowego, a następnie szacunku strat i przekazania zebranej dokumentacji
w tym przedmiocie zainteresowanym jednostkom,

 

3)

prowadzenie spraw związanych z klęskami żywiołowymi, w tym współpraca ze sztabami powołanymi do zwalczania klęsk żywiołowych, ewakuacja ludności, zwierząt i mienia,

 

4)

wykonywanie zadań obronnych, określonych w regulaminie organizacyjnym na czas „W”.

 

 

 

4.

W zakresie ochrony środowiska, utrzymanie porządku i czystości w gminie:

 

1)

kontrola realizacji przepisów w ochronie środowiska, między innymi w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno – ściekowej,

 

2)

wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

 

3)

nadzór nad zadrzewieniem terenów gminnych i pielęgnacja zieleni,

 

4)

prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

 

 

 

5.

W zakresie działalności gospodarczej:

 

1)

prowadzenie rejestru działalności gospodarczej, dokonywanie wpisów i wykreśleń, prowadzenie obsługi rejestru,

 

2)

współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie podejmowania działań likwidacji bezrobocia na terenie gminy:

 

 

-        organizacja prac interwencyjnych,

-        organizacja prac publicznych,

 

3)

prowadzenie targowiska gminnego.

 

 

 

6.

W zakresie gospodarki komunalnej i lokalowej:

 

1)

realizacja zadań z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną, poprzez planowanie, organizację oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

 

2)

kontrola liczników oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

 

3)

opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi miejscami pamięci narodowej zgodnie z zawartym porozumieniem,

 

4)

prowadzenie spraw administratora budynków komunalnych, umowy najmu, czynsze, remonty i in.,

 

5)

prowadzenie dokumentacji i wypłata dodatków mieszkaniowych,

 

6)

współpraca z administracjami budownictwa w zakresie realizacji zadań usuwania odpadów i zaopatrzenia w ciepło.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2003-06-26
Publikujący -
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2020r. 01:08:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.