URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gmina Sędziszów reprezentowana przez Burmistrza
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Sylwester Cieśla
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.
ul. Wrzosowa 15 lok. 1
25-211 Kielce
email.: iod@czi24.pl

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • realizacji przysługujących Gminie uprawnień bądź spełnienia przez Gminę obowiązków określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), e) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
  • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
  • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
  • wypełniania ustawowych zadań wynikających w szczególności z:
a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
b. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
c. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
d. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
e. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
f. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie
g. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków innych aktów prawa powszechnie obowiązującego.

 
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Gminy, a w szczególności:
a. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
b. prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów;

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi;

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2024-01-02
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2024-01-02 13:03
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2024-01-04 13:08
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 05:36:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.