URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, byłego Pełnomocnika (obecny Pełnomocnik – Pan Rafał Jakubek) wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.12.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-11-30
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-11-30 15:14
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-11-30 15:16
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm., dalej k.p.a.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10.12.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-11-10
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-11-10 11:51
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-11-10 11:53
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm., dalej k.p.a.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Tamax Sp. z o.o. os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakład przetwarzania odpadów oraz punkt zbierania odpadów, zlokalizowany na działkach nr ewid. 313/2, 313/3, obręb 0004 Borszowice, Gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10.12.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-11-10
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-11-10 11:48
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-11-10 11:50
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.11.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-10-30
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-10-31 08:55
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-10-31 08:57
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.10.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-10-11
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-10-11 13:53
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-10-11 13:54
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10.11.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-10-10
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-10-11 13:51
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-10-11 13:53
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10.10.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-09-11
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-09-11 12:08
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-09-11 12:10
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.09.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-08-31
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-08-31 09:18
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-08-31 09:21
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia, że wystąpił do organów opiniujacych z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia ooś dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, którego inwestorem jest Green Park XXI Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków.

Załączniki:

PPIS Jędrzejów Plik pdf 352.55 KB
RDOŚ Kielce Plik pdf 354.84 KB
Zarząd Zlewni Wody Polskie Plik pdf 355.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-08-16
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-08-17 14:01
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-08-17 14:04
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm., dalej k.p.a.)  art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1094 ze zm., dalej ustawa ooś)
 
zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 02 sierpnia 2023r. złożonego przez Pana Tomasza Kurka Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”.

Załączniki:

Zawiadomienie -obwieszczenie Jeżów Plik pdf 996.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarta Hajdas - Inspektor2023-08-11
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-11 12:29
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-11 12:31
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia że na wniosek z dnia 17.07.2023 r. złożonego przez firmę Tamax Sp. z o.o. os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zakład przetwarzania odpadów oraz punkt zbierania odpadów, zlokalizowany na działkach nr ewid. 313/2, 313/3, obręb 0004 Borszowice, Gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski”.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-07-28
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-07-28 12:02
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-07-28 12:05
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.08.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-07-28
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-07-28 12:09
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-07-28 12:12
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia, że wystąpił z prośbą o uzgodnienia dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  pod nazwą „Zakład przetwarzania odpadów oraz punkt zbierania odpadów, zlokalizowany na działkach nr ewid. 313/2, 313/3, obręb 0004 Borszowice, Gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski”, którego Inwestorem jest Tamax Sp. z o.o. os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-07-28
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-07-28 12:05
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-07-28 12:09
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia, że wystąpił z prośbą o wydanie opinii dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”.

Załączniki:

Page0001 Plik pdf 365.84 KB
Page0002 Plik pdf 365.59 KB
Page0003 Plik pdf 365.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-07-18
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-07-21 09:29
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-07-21 09:33

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm. , dalej k.p.a.), art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2023.1094 ze zm., dalej ustawa ooś) oraz art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek złożony w dniu 30.06.2023 r. przez Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-07-05
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-07-06 09:51
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-07-06 09:55
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2022.2000, dalej k.p.a.)
 
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że
 
w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek inwestora: Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwąPrzebudowa drogi gminnej 376033T Wojciechowice – Deszno na działce nr ewidencyjny 526, obręb Wojciechowice, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 13.07.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-05-11
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-05-11 14:34
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-05-11 14:36
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2022.2000, dalej k.p.a.)
 
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że
 
w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek inwestora: Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwąPrzebudowa drogi gminnej 376033T Wojciechowice – Deszno na działce nr ewidencyjny 526, obręb Wojciechowice, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 13.05.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-04-13
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-04-13 15:08
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-04-13 15:09
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 8 listopada 2022 r. złożony przez Gminę Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi gminnej 376033T Wojciechowice – Deszno na działce nr ewidencyjny 526, obręb Wojciechowice.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-03-13
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-03-13 15:21
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-03-14 15:21
Decyzja w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW  i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice w gminie Sędziszów”.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-02-21
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-02-21 12:33
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-02-24 12:33
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
3a)mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;
4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu, strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla Inwestycji oraz Inwestycji Towarzyszącej, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie oraz dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku;
6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a.
7) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
    205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              
    17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, płatne z góry, na rachunek organu.
Opłatę należy wpłacić na konto:
Urząd Miejski w Sędziszowie
Konto:
82 8513 0001 0000 0015 2000 0010 lub w kasie UM.
Uwagi:
Prowadzący: Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, budynek B, pok.26 I p. tel. (041) 3811127 wew. 506.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-02-02
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-02-02 09:06
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-02-02 09:07
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2022.2000, dalej k.p.a.)
 
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania,

że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice w gminie Sędziszów”, z uwagi na nawał innych spraw, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 21.02.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-01-23
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-01-23 13:58
W związku z toczącym się postępowaniem na wniosek inwestora: Palko Sp. z o.o., Gniewięcin 190, 28-340 Sędziszów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ROZBUDOWA ZAKŁADU PALKO SP. Z O.O. W M. GNIEWIĘCIN, GM. SĘDZISZÓW”
 
BURMISTRZ SĘDZISZOWA
 
informuje stosownie do art. 10 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.), że ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną dla Inwestora i na jego wniosek, organ odpowiedzialny za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odstępuje od zasady określonej w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 216.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-01-18
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-01-18 14:48
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-01-18 14:49
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2022.2000), w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek inwestora: Palko Sp. z o.o., Gniewięcin 190, 28-340 Sędziszów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ROZBUDOWA ZAKŁADU PALKO SP. Z O.O. W M. GNIEWIĘCIN, GM. SĘDZISZÓW”
 
BURMISTRZ SĘDZISZOWA
 
            informuje, że w dniu 18.01.2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ROZBUDOWA ZAKŁADU PALKO SP. Z O.O. W M. GNIEWIĘCIN, GM. SĘDZISZÓW”, którego inwestorem jest Palko Sp. z o.o., Gniewięcin 190, 28-340 Sędziszów.
Z przedmiotową decyzją strony mogą się zapoznać w budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów pok. 26 bud. B w godzinach pracy Urzędu lub na stronie https://bip.sedziszow.pl w zakładce /Ochrona środowiska/Decyzje środowiskowe/.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-01-11
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-01-18 14:51
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-01-18 14:52
Burmistrz Sędziszowa zawiadamiam strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek inwestora: PALKO Sp. z o.o., Gniewięcin 190, 28-340 Sędziszów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ROZBUDOWA ZAKŁADU PALKO SP. Z O.O. W M. GNIEWIĘCIN, GM. SĘDZISZÓW”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.01.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2022-12-29
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2022-12-30 08:28
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2022-12-30 08:28
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia, że na wniosek z dnia 20 grudnia 2022 r. (data wpływu: 21.12.2022 r.) złożonego przez Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice w gminie Sędziszów”.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2022-12-28
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2022-12-28 14:08
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2022-12-28 14:09
Burmistrz Sędziszowa zawiadamiam strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek inwestora: PALKO Sp. z o.o., Gniewięcin 190, 28-340 Sędziszów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ROZBUDOWA ZAKŁADU PALKO SP. Z O.O. W M. GNIEWIĘCIN, GM. SĘDZISZÓW”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.12.2022 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2022-12-06
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2022-12-06 08:45
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2022-12-06 08:50
Burmistrz Sędziszowa zawiadamiam strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek inwestora: PALKO Sp. z o.o., Gniewięcin 190, 28-340 Sędziszów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ROZBUDOWA ZAKŁADU PALKO SP. Z O.O. W M. GNIEWIĘCIN, GM. SĘDZISZÓW”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.11.2022 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2022-10-31
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2022-10-31 11:52
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2022-10-31 11:54
Burmistrz Sędziszowa informuje, że w dniu 06.10.2022 r. zwrócił się z prośbą o dokonanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ROZBUDOWA ZAKŁADU PALKO SP. Z O.O. W M. GNIEWIĘCIN, GM. SĘDZISZÓW” przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach do:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2022-10-06
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2022-10-06 13:09
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2022-10-06 13:12
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 29 września 2022 r. (data wpływu: 30.10.2022 r.) złożonego przez Panią Wiolettę Chabę-Demiańczuk Skar Centrum Sp. z o.o. Pełnomocnika wnioskodawcy firmy PALKO Sp. z o.o., Gniewięcin 190, 28-340 Sędziszów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „ROZBUDOWA ZAKŁADU PALKO SP. Z O.O. W M. GNIEWIĘCIN, GM. SĘDZISZÓW”.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2022-10-06
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2022-10-06 13:02
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2022-10-06 13:10
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Sędziszowa o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski” planowanej do realizacji przez spółkę TAMAX Sp. z o.o.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2021-09-23
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-09-23 13:17
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-09-23 13:18
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 01 grudnia 2023r. 19:58:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.