URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 104, art. 106 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 775 z późn. zm.) – dalej Kpa, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1,  pkt. 4, art. 84 ust. 1, 1a i 2, art. 85 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023, poz.1094 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1724), po rozpatrzeniu wniosku Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków złożonego przez Pełnomocnika spółki Pana Tomasza Kurek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, stanowię jak niżej:
po przeanalizowaniu wszystkich materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie oraz uwzględniając łącznie szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę zapisy opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.02.2024 r. znak: KR.ZZŚ.1.4901.108.2023.MN (wpływ do tut. Urzędu w dniu 13.02.2024 r.) oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.03.2024 r. znak: WOO-II.4220.245.2023.KCP.4.
stwierdzam brak przesłanek, które uzasadniałyby konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
18. Decyzja Środowiskowa Plik pdf 727.73 KB
19. Charakterystyka przedsięwzięcia Plik pdf 461.49 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-04-11
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-04-11 12:33
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-04-11 12:33
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 30 maja 2024r. 05:33:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.