URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Opis sprawy:
zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Kogo dotyczy:
zgłoszenie dotyczy osób fizycznych lub ich pełnomocników zgłaszających rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód.
 
Wymagane dokumenty:
1. zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – wniosek (formularz do pobrania poniżej),
2. mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
3. kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków złożonego do Starostwa Powiatowego,
4. kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji),
5. certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzanych ścieków otrzymany od producenta oczyszczalni ścieków,
6. oświadczenie zgłaszającego instalację o przeznaczeniu przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele mieszkaniowe,
7. pełnomocnictwo – w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika,
8. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagana).

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłata wynosi:
- za przyjęcie zgłoszenia - 120,00 zł,
- za pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U z 2021r.poz. 1923 z późn. zm) nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej lub w sprawach budownictwa mieszkaniowego. W przypadku nie podlegania opłacie, należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie do celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego (formularz do pobrania poniżej).
 
Podstawa prawna:

1. Art. 152 i 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity Dz.U z 2019r. poz. 1510),
3. Część I pkt. 13 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U z 2021 r.poz. 1923 z późn. zm).

Uwagi i dodatkowe informacje:
Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Eksploatujący oczyszczalnie zobowiązany jest przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia eksploatacji, zaprzestania eksploatacji lub zmianie danych.
 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.
Dodatkowe informacje Referat Ochrony Środowiska i Ekologii, Budynek B pok. 28
tel. (41) 38 11 127 wew. 505.
 
Ważne:
Pouczenie dla użytkownika instalacji: Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu
w drodze decyzji.

 
W ciągu 30 dni organ przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść sprzeciw dotyczący rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli:
- eksploatacja instalacji objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska,
- instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku wniesienia przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Sędziszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W załączeniu wzór zgłoszenia oraz oświadczenie zgłaszającego:
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMagdalena Mędrek - Podinspektor2022-05-17
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2022-05-17 13:06
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2022-05-17 13:10
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 30 maja 2024r. 09:39:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.