URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2021-03-26
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2021-04-26 11:38
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2021-04-26 11:40
Informacja -  wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:
• Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
• Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


1. Wymagane dokumenty:
- wniosek wraz z załącznikami.

2. Miejsce złożenia dokumentów, załatwienia sprawy:
- Urząd Miejski w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20
28 – 340 Sędziszów
Sekretariat, pokój nr 22, I piętro, budynek A.

3. Organ wydający zezwolenie:
- Burmistrz Sędziszowa jest organem właściwym do wydania zezwolenia w przedmiotowym zakresie.

4. Czynności dodatkowe:
- wizja lokalna w terenie, w miejscu przeznaczonym na prowadzenie działalności.
 
5. Opłaty:
- za wydanie zezwolenia 616,00 zł,
- za zmianę warunków wydanego zezwolenia 308,00 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.
Opłatę można uiścić przelewem bankowym na numer konta – 82 8513 0001 0000 0015 2000 0010  lub gotówką bądź kartą płatniczą w Kasie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.

6. Termin i sposób załatwienia sprawy:
- rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

7. Tryb odwoławczy:
- od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem organu wydającego, w terminie 14 dni od daty jej  doręczenia,
- w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję,
- z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

8. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.),
- Uchwała NR V/44/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 122),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

9. Wymagane wnioski i dokumenty:
- zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych,
- zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie (nie dotyczy przedsiębiorców figurujących w bazie danych CEIDG):
• ochrony przed bezdomnymi zwierzętami    
• prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
• prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
- dokument lub oświadczenie potwierdzające posiadanie atestowanych, specjalistycznych urządzeń i środków służących do wyłapywania zwierząt, nie stwarzających zagrożenia dla ich zdrowia i życia ani zadających im cierpienia,
- dokument lub oświadczenie potwierdzające dysponowanie pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt i licencję przewoźnika,
- dokument lub oświadczenie potwierdzające zapewnienie przyjęcia zwierząt odłowionych na terenie Gminy Sędziszów przez schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- dokument lub oświadczenie potwierdzające gotowość do udzielenia w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej wyłapanym i transportowanym zwierzętom przez lekarza weterynarii.
- dokument lub oświadczenie** potwierdzające doświadczenie w pracy polegającej na opiece nad zwierzętami lub dysponowanie odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami.
- dokument lub oświadczenie** potwierdzające gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.
- dokument lub oświadczenie** potwierdzające dysponowanie obiektami (tytuł prawny do nieruchomości) i/lub specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do prawidłowego prowadzenia działalności.
- pozwolenie na użytkowanie obiektu wymagane lub inny stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie obiektu do użytkowania wymagany przepisami prawa budowlanego.
- powód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia.

objaśnienie:
* właściwe zaznaczyć
** Oświadczenie składane się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2019-03-22
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2019-03-22 16:58
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Sędziszów w zakresie:
  • OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
  • PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
  • PROWADZENIA GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

Załączniki:

Załącznik do Uchwały Nr_V-44-2019 Plik pdf 161.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłRada Miejska - Sędziszów2019-02-26
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2019-03-08 15:11
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2019-03-08 15:13
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 30 maja 2024r. 09:16:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.