URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni niniejszą informację:
1. W dniu 31lipca 2008 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie przeprowadzono pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości,
2. Przedmiotem przetargu była działka Nr 24/5 położona w Sędziszowie obr. 01 ujawnione w księdze wieczystej KI1J/00042728/0,
3. uczestnikiem przetargu była jedna osoba,
4. cena wywoławcza działki Nr 24/5 wynosiła 60.000,00 zł,  zaoferowana wynosiła 70.000,00 zł, 
5. jako nabywcę nieruchomości ustalono Fabrykę Kotłów SEFAKO S.A. z siedzibą w Sędziszowie ul. Przemysłowa 9.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłStefan Surówka - Inspektor2008-08-12
Publikujący -

Burmistrz Sędziszowa  informuje, że  I przetarg pisemny nieograniczony na wynajem  lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 88,24 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nr 4 w Sędziszowie na działce geodezyjnej o Nr 348, który odbył się w dniu 28 lipca 2008 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pok. Nr 29 na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.
W terminie do dnia 22 lipca 2008 roku do godz. 15:30 nie wpłynęła ani jedna oferta.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2008-07-29
Publikujący -

Wykonywanie  usługi  polegającej  na  wykonywaniu czynności w charakterze Inspektora Nadzoru, reprezentującego inwestora przy realizacji zadania pod nazwą: "Budowa kompleksu sportowo – rehabilitacyjno – edukacyjnego".

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2008-07-07
Publikujący -

dotyczy: Sędziszów: przebudowa - modernizacja systemu ciepłowniczego dla miasta Sędziszów - Etap I

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2008-07-03
Publikujący -

dotyczy przetargu: „Przebudowa - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego dla Miasta Sędziszów” etap I

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2008-06-20
Publikujący -

dotyczy zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjno-edukacyjnego w Sędziszowie"

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2008-06-20
Publikujący -
Budowa kompleksu sportowo – rehabilitacyjno – edukacyjnego w Sędziszowie
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2008-05-30
Publikujący -
Przebudowa odcinków dróg i ulic na terenie miasta i gminy Sędziszów w 2008r. na powierzchni 26415,1m2 warstwa ścieralna bitumiczna, 1 238,6m2 nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych i 84m2 chodnik z kostki betonowej gr. 8cm.
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2008-04-21
Publikujący -
„Przebudowa odcinków dróg i ulic na terenie  miasta i gminy Sędziszów w 2008 r. na powierzchni 26 415,1 m2 warstwa ścieralna bitumiczna ,1 238,6m2 nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych i 84 m2 chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm”
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2008-04-02
Publikujący -
Przedmiot zamówienia:
„Świadczenie usług w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej z terenu miasta Sędziszowa w 2008 roku”.
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2008-01-02
Publikujący -
Remont odcinków ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów na powierzchni 16485m2 w 2007 roku. Remont drogi Piołunka od strony Dziadówek 1130m2.Remont drogi Aleksandrów strona zachodnia 462m2.Remont drogi Aleksandrów strona wschodnia 700m2.Remont parkingu przy cmentarzu Krzciecice 755m2.Remont drogi Pawłowice kier. ferma 428m2.Remont drogi wewnętrznej Lowinia Kucakow576m2.Remont drogi wewnętrznej Łowinia kier. Baniak 800m2.Remont drogi Pawlowice kier. Rokicki600m2.Remont drogi Zagaje przez wieś 800m2.Remont drogi wewnetrznej Sosnowiec kier. Dachowski300m2.Remont ulicy Piaskowej 830m2.Remont parkingow przy ulicy Sportowej1348,75m2.Remont uliczki dojazdowej i parkingu(bl. nr 26 sady)715m2.Remont parkingu przy bl. nr 12 sady 287,5m2.Remont parkingu przy bl. nr 12 i 19 sady 96m2.Remont drogi Piła przez wieś 475m2.Remont drogi Klimontów kier. PKP 622m2. Rem,ont drogi Klimontówek str, wschodnia600m2.Remont drogi Klimontowek strona zachodnia630m2.Remont drogi Boleścice Krzciecice kier. PKP800m2.Remont drogi Boleścice kier. Kosińska713m2.Ściezka rowerow przy stadionie sportowym w Sedziszowie 1009,5m2.
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-06-18
Publikujący -

Remont odcinków ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów na powierzchni 16.485 m2 w 2007 roku.

Załączniki:

Ogloszenie_o_zawarciu_umowy.pdf Plik pdf 155.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-06-15
Publikujący -
Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego w Sędziszowie przy ulicy Dworcowej 6 z przeznaczeniem na Dom Opieki Społecznej dla Osób Starych-byłych pracowników PGR oraz ich rodzin
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-06-06
Publikujący -
Wykonanie przebudowy(termomodernizacji): budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrtowia i Szkoły Podstawowej nr 1 w Sędziszowie
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-06-06
Publikujący -
Remont odcinków ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów na powierzchni 16.485 m2 w 2007 roku.

Załączniki:

inf_o_wyborze.pdf Plik pdf 168.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-06-04
Publikujący -
Przebudowa - modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Sędziszów

Załączniki:

Uniewaznienie_przetargu.pdf Plik pdf 203.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-05-30
Publikujący -
Przebudowa - modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Sędziszów
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-05-30
Publikujący -
Przebudowa - modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Sędziszów

Załączniki:

Rozstrzygniecie_protestu.pdf Plik pdf 248.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-05-29
Publikujący -

Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6  z przeznaczeniem na Dom Opieki Społecznej dla Osób Starych - byłych pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz ich rodzin, w ramach dwóch zadań inwestycyjnych


Zadanie  I: stan surowy zamknięty budynku jako całości wraz z robotami wykończeniowymi parteru
Zadanie II: Roboty wykończeniowe I piętra wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi, chodniki, ogrodzenie działki)

Załączniki:

INF_O_WYB_OFERTY_dworek.pdf Plik pdf 119.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-05-24
Publikujący -

Wykonanie przebudowy (termomodernizacji): budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia i Szkoły Podstawowej nr 1 w Sędziszowie

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-05-24
Publikujący -
Przebudowa - modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Sędziszów
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-05-14
Publikujący -
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa-modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów"
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-05-11
Publikujący -

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i usługami instalacyjnymi

Załączniki:

OGLOSZENIE_O_ZAWARCIU_UMOWY.pdf Plik pdf 99.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-05-09
Publikujący -
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i usługami instalacyjnymi

Załączniki:

Informacja_o_wyborze_oferty.pdf Plik pdf 112.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-04-24
Publikujący -

Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6 z przeznaczeniem na Dom Opieki Społecznej dla Osób Starych - byłych pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz ich rodzin, w ramach dwóch zadań inwestycyjnych:

Zadanie I: stan surowy zamknięty budynku jako całości wraz z robotami wykończeniowymi parteru

Zadanie II: Roboty wykończeniowe I piętra wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi, chodniki, ogrodzenie działki)
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-04-19
Publikujący -
Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6 z przeznaczeniem na Dom Opieki Społecznej dla Osób Starych - byłych pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz ich rodzin

Załączniki:

Informacja_o_wyborze_oferty.pdf Plik pdf 107.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-04-05
Publikujący -
Zakup kruszywa drogowego do remontu ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w 2007r. o granulacji 0-31.5mm w ilości-2000ton oraz 0-63mm w ilości 800ton spełniającego normę PN-S-06102 z 1997r. CPV14000000-1;14100000-2;14110000-5.
Zakres:Zakup kruszywa 0-31.5mm w ilości 2000ton i kruszywa 0-63mm w ilości800ton.

Załączniki:

Ogloszenie_o_zawarciu_umowy.pdf Plik pdf 166.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-03-26
Publikujący -
„Przebudowa – Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Sędziszów”

Załączniki:

uniewaznienie_postepowania.pdf Plik pdf 175.76 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-03-13
Publikujący -
Na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z usługami instalacyjnymi kod CPV 30214000-2, 30233231-9, 30241500-5, 30241600-6, 30231250-4

Załączniki:

Uniewaznienie_postepowania.pdf Plik pdf 129.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-03-13
Publikujący -
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 18:05:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.