URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2

„Konserwacja i restauracja ołtarza Miłościwego Serca Pana Jezusa w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie”.

Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Gmina Sędziszów.

https://parafiasedziszow.ns48.pl/
Termin składania wniosków:
2023-10-23 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPacholec Katarzyna 2023-09-22 11:27:00
PublikującyKatarzyna Pacholec 2023-09-22 11:27:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 Formularzofertowy 64.00 KbPlik doc
2. Załącznik nr 1 Formularzofertowy 391.71 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 3 Projekt umowy 275.43 KbPlik pdf
4. Zapytanie ofertowe 701.32 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2025 r. wynosi 1.272.417,00 kWh.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia
można uzyskać bezpłatnie pod adresem:


https://platformazakupowa.pl/transakcja/817231
 
Data składania ofert:
2023-10-20 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-10-20 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłGrzybowska Anna 2023-09-22 10:39:00
PublikującyMarceli Lipiec 2023-09-22 10:39:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2008-11-25 16:25:52: Usunięto plik Zarzadzenie_Nr_134-2008.pdf
Termin składania wniosków:
2023-04-28 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłChyla Maria 2023-04-07 11:14:00
PublikującyDamian Kondrak 2023-04-07 11:14:00
Modyfikował(a) Krzysztof Malec 2008-11-25 16:25:52

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-03-14 10:05:42: Dodano plik Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
2023-03-13 09:37:34: Dodano plik Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf
Więcej >>>
2023-03-08 14:04:05: Dodano plik Wyjaśnienie_08.03.2023.zip
Remont dwóch dróg gminnych na terenie Gminy Sędziszów
Cz.1 Remont drogi gminnej nr 376013T Zielonki-Sielec
Cz.2 Remont drogi gminnej nr 376017T Tarnawa-Marianów


Termin składania wniosków:
2023-03-13 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPacholec Katarzyna 2023-02-20 14:46:00
PublikującyKatarzyna Pacholec 2023-02-20 14:46:00
Modyfikował(a) Katarzyna Pacholec 2023-03-14 10:05:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 150.51 KbPlik pdf
2. swz 1.62 MBPlik zip
3. wyjasnienie 08_03_2023 473.00 KbPlik zip
4. Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_ zamówienie 141.08 KbPlik pdf
5. Informacja_z_otwarcia_ofert 466.29 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-02-16 11:16:55: Dodano plik ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
2023-02-07 13:56:04: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2023-02-02 13:24:29: Dodano plik Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
2023-02-02 09:45:17: Dodano plik Informacja_dla_wykonawców_o_kwocie_przeznaczonej_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf
Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania : Budowa wodociągu w miejscowości Krzelów
Termin składania wniosków:
2023-02-02 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPacholec Katarzyna 2023-01-24 11:31:00
PublikującyKatarzyna Pacholec 2023-01-24 11:31:00
Modyfikował(a) Katarzyna Pacholec 2023-02-16 11:16:55
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 787.75 KbPlik pdf
2. załącznik_nr_1_Umowa 453.53 KbPlik pdf
3. załącznik_nr_2_Formularz_oferty 94.50 KbPlik doc
4. załącznik_nr_2_Formularz_oferty 510.35 KbPlik pdf
5. załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 23.35 KbPlik doc
6. załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 23.06 KbPlik doc
7. załącznik_nr_4 oswiadczenie podstawy wykluczenia 35.50 KbPlik doc
8. załącznik_nr_4a oswiadczenie podstawy wykluczenia 35.00 KbPlik doc
9. załącznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie.... 20.73 KbPlik doc
10. załącznik_nr_6_oswiadczenie_o_podwykonawcach 34.50 KbPlik doc
11. załącznik_nr_7_Wykaz_osob 86.00 KbPlik doc
12. załącznik_nr_8_Wykaz_osob do punktacji 88.50 KbPlik doc
13. załącznik_nr_9_Opis przedmiotu zamówienia 680.85 KbPlik pdf
14. ogłoszenie o zamówieniu 109.77 KbPlik pdf
15. Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_ zamówienie 567.89 KbPlik pdf
16. Informacja_z_otwarcia_ofert 467.05 KbPlik pdf
17. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty 587.34 KbPlik pdf
18. ogłoszenie_o_wyniku_postępowania 63.12 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-01-03 15:20:02: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2022-12-30 12:19:40: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2022-12-30 09:28:29: Dodano plik Informacja o kwocie.pdf
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, szkoleń oraz centralnej platformy e-Usług Mieszkańca w Gminie Sędziszów
Termin składania wniosków:
2022-12-30 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMalec Krzysztof 2022-12-22 08:57:00
PublikującyKrzysztof Malec 2022-12-22 09:57:00
Modyfikował(a) Krzysztof Malec 2023-01-03 15:20:02
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie_o_zamówieniu22.12.2022 132.34 KbPlik pdf
2. SWZ_scalony 1.41 MBPlik pdf
3. SWZ załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 45.83 KbPlik doc
4. SWZ załącznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 44.25 KbPlik doc
5. SWZ załącznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 47.29 KbPlik doc
6. SWZ załącznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie... 45.61 KbPlik doc
7. SWZ załącznik_nr_1_Formularz_oferty 111.00 KbPlik doc
8. SWZ załącznik_nr_2_wzór umowy. 71.98 KbPlik doc
9. SWZ załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 45.27 KbPlik doc
10. Informacja o kwocie 258.93 KbPlik pdf
11. Informacja z otwarcia ofert 318.90 KbPlik pdf
12. Informacja o wyborze oferty 363.16 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-02-13 08:31:54: Dodano plik ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf
2023-01-24 13:46:49: Dodano plik Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
Więcej >>>
2022-12-22 13:44:18: Dodano plik Informacja_z _otwarcia_ofert_ Strona.pdf
2022-12-22 09:45:40: Dodano plik Informacja_dla_wykonawców_o_kwocie_przeznaczonej_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf
2022-12-06 11:59:54: Usunięto plik ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf
2022-12-06 11:59:11: Dodano plik ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf
Budowa wodociągu w miejscowości Krzelów
Termin składania wniosków:
2022-12-22 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPacholec Katarzyna 2022-12-06 10:30:00
PublikującyKatarzyna Pacholec 2022-12-06 10:30:00
Modyfikował(a) Katarzyna Pacholec 2023-02-13 08:31:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie _o_zamówieniu 124.99 KbPlik pdf
2. SWZ 944.68 KbPlik pdf
3. załącznik_nr_1_Formularz_oferty 91.00 KbPlik doc
4. załącznik_nr_1_Formularz_oferty 379.76 KbPlik pdf
5. załącznik_nr_2_Wykaz_Osob_do_punktacji 88.00 KbPlik doc
6. załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 22.38 KbPlik doc
7. załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 21.61 KbPlik doc
8. załącznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 23.01 KbPlik doc
9. załącznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 23.07 KbPlik doc
10. załącznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie.... 21.78 KbPlik doc
11. załącznik_nr_6_Wykaz_osob 88.50 KbPlik doc
12. załącznik_nr_7_Wzór_umowy 394.43 KbPlik pdf
13. załącznik_nr_8_Wykaz_robot 84.00 KbPlik doc
14. załącznik_nr_9_oswiadczenie_o_podwykonawcach 34.50 KbPlik doc
15. Załącznik_nr_10_istotne_postanowienia 377.82 KbPlik pdf
16. Przedmiar_robót_wodociąg_Krzelów 280.67 KbPlik pdf
17. projekt architektoniczny 23.90 MBPlik zip
18. Specyfikacje techniczne.pdf WOD. KRZEJÓW 126.33 KbPlik pdf
19. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W KRZELOWIE 36.97 MBPlik zip
20. Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_ zamówienie 557.15 KbPlik pdf
21. Informacja_z_otwarcia_ofert 453.69 KbPlik pdf
22. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty 484.05 KbPlik pdf
23. ogłoszenie_o_wyniku_postępowania 64.82 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-02-03 20:25:42: Dodano plik Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
2022-12-19 14:53:46: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
Więcej >>>
2022-12-16 13:04:02: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2022-12-16 09:28:32: Dodano plik Informacja o kwocie.pdf
2022-12-13 12:26:26: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2022-12-13 12:25:38: Usunięto plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2022-12-13 12:24:27: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2022-12-13 12:23:53: Usunięto plik ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf
2022-12-13 12:23:08: Dodano plik SWZ załącznik_nr_2_wzór umowy - 13.12.2022.docx
2022-12-13 12:23:08: Dodano plik SWZ załącznik_nr_2_wzór umowy - 13.12.2022.pdf
2022-12-13 12:23:08: Dodano plik SWZ - 13.12.2022.pdf
2022-12-13 12:23:08: Dodano plik Informacja dla wykonawców - 13.12.2022.pdf
2022-12-13 12:23:08: Dodano plik ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, szkoleń oraz centralnej platformy e-Usług Mieszkańca w Gminie Sędziszów
Termin składania wniosków:
2022-12-14 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMalec Krzysztof 2022-12-06 11:58:00
PublikującyKrzysztof Malec 2022-12-06 11:58:00
Modyfikował(a) Krzysztof Malec 2023-02-03 20:25:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie_o_zamówieniu 133.92 KbPlik pdf
2. SWZ_z_załącznikami 1.40 MBPlik pdf
3. SWZ załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 43.67 KbPlik doc
4. SWZ załącznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 44.76 KbPlik doc
5. SWZ załącznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 47.94 KbPlik doc
6. SWZ załącznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie... 43.45 KbPlik doc
7. SWZ załącznik_nr_1_Formularz_oferty 110.50 KbPlik doc
8. SWZ załącznik_nr_2_wzór umowy. 65.72 KbPlik doc
9. SWZ załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 45.79 KbPlik doc
10. Informacja dla wykonawców - 13.12.2022 243.26 KbPlik pdf
11. SWZ - 13.12.2022 475.12 KbPlik pdf
12. SWZ załącznik_nr_2_wzór umowy - 13.12.2022 421.03 KbPlik pdf
13. SWZ załącznik_nr_2_wzór umowy - 13.12.2022. 71.47 KbPlik doc
14. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 36.41 KbPlik pdf
15. Informacja o kwocie 257.01 KbPlik pdf
16. Informacja z otwarcia ofert 284.33 KbPlik pdf
17. Informacja o wyborze oferty 366.13 KbPlik pdf
18. Ogłoszenie o wyniku postępowania 96.79 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-01-02 13:59:07: Dodano plik Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania.pdf
2022-12-15 11:46:30: Dodano plik Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_oferty.pdf
Więcej >>>
2022-12-09 11:33:09: Dodano plik Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
2022-12-09 09:20:29: Dodano plik Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_zamówienie.pdf
2022-12-05 10:05:45: Dodano plik Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcy_5.12.2022.pdf
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Sędziszów i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt
Data składania ofert:
2022-12-09 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłGrzybowska Anna 2022-12-01 12:42:00
PublikującyMarceli Lipiec 2022-12-01 12:42:00
Modyfikował(a) Marceli Lipiec 2023-01-02 13:59:07
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie_o_zamówieniu 92.22 KbPlik pdf
2. SWZ 438.90 KbPlik pdf
3. Załącznik_nr_1_Formularz_oferty 216.16 KbPlik pdf
4. Załącznik_nr_2_wzór_umowy 342.57 KbPlik pdf
5. Załącznik_nr_3_Oświadczenie_Wykonawcy_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu 168.19 KbPlik pdf
6. Załącznik_nr_3a_Oświadczenie_podmiotu_udostępniającego_zasoby_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu 165.69 KbPlik pdf
7. Załącznik_nr_4_Oświadczenie_Wykonawc_o_braku_podstaw_do_wykluczenia 222.16 KbPlik pdf
8. Załącznik_nr_4a_Oświadczenie_podmiotu_udostępniającego_zasoby_o_braku_podstaw_do_wykluczenia 220.95 KbPlik pdf
9. Załącznik_nr_5_Oświadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzielenie_zamówienia 162.64 KbPlik pdf
10. Załącznik_nr_6_Oświadczenie_o_podwykonawcach 166.94 KbPlik pdf
11. Załącznik_nr_7_SOPZ 221.88 KbPlik pdf
12. Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcy_5.12.2022 571.73 KbPlik pdf
13. Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_zamówienie 130.98 KbPlik pdf
14. Informacja_z_otwarcia_ofert 145.47 KbPlik pdf
15. Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_oferty 139.29 KbPlik pdf
16. Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania 63.32 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-11-08 12:23:32: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2022-11-04 13:07:15: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2022-11-04 10:25:41: Dodano plik Informacja o kwocie.pdf
2022-11-03 10:39:42: Dodano plik SWZ załącznik_nr_2_wzór umowy.docx
2022-11-02 13:04:04: Dodano plik Informacja dla wykonawców - 02.11.2022.pdf
2022-10-31 14:59:47: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2022-10-31 14:59:25: Dodano plik Informacja dla wykonawców - 31.10.2022.pdf
2022-10-27 10:28:25: Dodano plik Informacja dla wykonawców - 27.10.2022.pdf
2022-10-27 10:27:53: Dodano plik SWZ załącznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx
2022-10-27 10:27:53: Dodano plik SWZ załącznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx
2022-10-27 10:27:53: Dodano plik SWZ załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docx
2022-10-27 10:27:53: Dodano plik SWZ załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docx
2022-10-27 10:27:53: Dodano plik SWZ załącznik_nr_1_Formularz_oferty.doc
2022-10-27 10:27:53: Dodano plik SWZ załącznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie...docx
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, szkoleń oraz centralnej platformy e-Usług Mieszkańca w Gminie Sędziszów

Zamówienie realizowane jest w ramach  konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o powierzenie grantu nr 2879/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Termin składania wniosków:
2022-11-04 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłJędrzejczyk-Różycka Marta 2022-10-25 09:23:00
PublikującyKatarzyna Pacholec 2022-10-25 09:23:00
Modyfikował(a) Krzysztof Malec 2022-11-08 12:23:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 113.40 KbPlik pdf
2. SWZ_scalony 1.59 MBPlik pdf
3. SWZ załącznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie... 42.89 KbPlik doc
4. SWZ załącznik_nr_1_Formularz_oferty 111.50 KbPlik doc
5. SWZ załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 45.24 KbPlik doc
6. SWZ załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 43.13 KbPlik doc
7. SWZ załącznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 46.85 KbPlik doc
8. SWZ załącznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 44.38 KbPlik doc
9. Informacja dla wykonawców - 27.10.2022 371.97 KbPlik pdf
10. Informacja dla wykonawców - 31.10.2022 377.43 KbPlik pdf
11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 36.76 KbPlik pdf
12. Informacja dla wykonawców - 02.11.2022 352.17 KbPlik pdf
13. SWZ załącznik_nr_2_wzór umowy. 65.64 KbPlik doc
14. Informacja o kwocie 258.66 KbPlik pdf
15. Informacja z otwarcia ofert 306.85 KbPlik pdf
16. Informacja o wyborze oferty 349.78 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-11-08 12:23:32: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2022-11-04 13:07:15: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2022-11-04 10:25:41: Dodano plik Informacja o kwocie.pdf
2022-11-03 10:39:42: Dodano plik SWZ załącznik_nr_2_wzór umowy.docx
2022-11-02 13:04:04: Dodano plik Informacja dla wykonawców - 02.11.2022.pdf
2022-10-31 14:59:47: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2022-10-31 14:59:25: Dodano plik Informacja dla wykonawców - 31.10.2022.pdf
2022-10-27 10:28:25: Dodano plik Informacja dla wykonawców - 27.10.2022.pdf
2022-10-27 10:27:53: Dodano plik SWZ załącznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx
2022-10-27 10:27:53: Dodano plik SWZ załącznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx
2022-10-27 10:27:53: Dodano plik SWZ załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docx
2022-10-27 10:27:53: Dodano plik SWZ załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docx
2022-10-27 10:27:53: Dodano plik SWZ załącznik_nr_1_Formularz_oferty.doc
2022-10-27 10:27:53: Dodano plik SWZ załącznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie...docx
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, szkoleń oraz centralnej platformy e-Usług Mieszkańca w Gminie Sędziszów

Zamówienie realizowane jest w ramach  konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o powierzenie grantu nr 2879/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Termin składania wniosków:
2022-11-04 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłJędrzejczyk-Różycka Marta 2022-10-25 09:23:00
PublikującyKatarzyna Pacholec 2022-10-25 09:23:00
Modyfikował(a) Krzysztof Malec 2022-11-08 12:23:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 113.40 KbPlik pdf
2. SWZ_scalony 1.59 MBPlik pdf
3. SWZ załącznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie... 42.89 KbPlik doc
4. SWZ załącznik_nr_1_Formularz_oferty 111.50 KbPlik doc
5. SWZ załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 45.24 KbPlik doc
6. SWZ załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 43.13 KbPlik doc
7. SWZ załącznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 46.85 KbPlik doc
8. SWZ załącznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 44.38 KbPlik doc
9. Informacja dla wykonawców - 27.10.2022 371.97 KbPlik pdf
10. Informacja dla wykonawców - 31.10.2022 377.43 KbPlik pdf
11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 36.76 KbPlik pdf
12. Informacja dla wykonawców - 02.11.2022 352.17 KbPlik pdf
13. SWZ załącznik_nr_2_wzór umowy. 65.64 KbPlik doc
14. Informacja o kwocie 258.66 KbPlik pdf
15. Informacja z otwarcia ofert 306.85 KbPlik pdf
16. Informacja o wyborze oferty 349.78 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-11-04 14:02:54: Dodano plik 04_11_2022 Informacja o wyborze oferty.pdf
2022-11-03 13:17:02: Dodano plik 2022_11_03 Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2022-11-03 10:06:48: Dodano plik 2022_11_03 Informacja o kwocie.pdf
2022-10-28 11:14:28: Dodano plik 2022_10_28 Informacja dla wykonawców.pdf
2022-10-28 11:14:28: Dodano plik 28_10_2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa basenu w Sędziszowie wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym
Termin składania wniosków:
2022-11-03 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-11-03 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKozieł Rafał 2022-10-24 14:47:00
PublikującyRafał Kozieł 2022-10-24 14:47:00
Modyfikował(a) Rafał Kozieł 2022-11-04 14:02:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ 759.30 KbPlik pdf
2. załącznik_nr_1_Formularz_oferty 428.92 KbPlik pdf
3. załącznik_nr_1a_wykaz_osób_do_punktacji 406.72 KbPlik pdf
4. załącznik_nr_2_wzór_umowy 473.05 KbPlik pdf
5. załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie 540.01 KbPlik pdf
6. załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie 537.58 KbPlik pdf
7. załącznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia 548.19 KbPlik pdf
8. załącznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia 548.32 KbPlik pdf
9. załącznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie 532.10 KbPlik pdf
10. załącznik_nr_6_ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 467.00 KbPlik pdf
11. załącznik_nr_7_wykaz osób 493.66 KbPlik pdf
12. załącznik_nr_8_wykaz_usług 376.82 KbPlik pdf
13. załącznik_nr_I_Ekspertyza 6.66 MBPlik pdf
14. załącznik_nr_II_Koncepcyjne_kierunki_rozbudowy_OSiR_w_Sędziszowie 832.49 KbPlik pdf
15. załącznik_nr_III_Mapa_sytuacja 919.58 KbPlik pdf
16. załącznik_nr_IV_Pierwotna_dokumentacja_architektoniczna_budowy_basenu_OSiR 15.02 MBPlik zip
17. Ogłoszenie o zamówieniu 126.72 KbPlik pdf
18. 28_10_2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 47.11 KbPlik pdf
19. 2022_10_28 Informacja dla wykonawców 348.92 KbPlik pdf
20. 2022_11_03 Informacja o kwocie 451.93 KbPlik pdf
21. 2022_11_03 Informacja z otwarcia ofert 482.03 KbPlik pdf
22. 04_11_2022 Informacja o wyborze oferty 484.01 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-10-10 11:16:01: Dodano plik ogłoszenie o wyniku.pdf
2022-09-27 10:52:05: Dodano plik Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
Więcej >>>
2022-09-19 14:38:30: Dodano plik Informacja_z _otwarcia_ofert_ Strona.pdf
2022-09-19 09:25:39: Dodano plik Informacja_kwota.pdf
2022-09-13 08:33:42: Dodano plik Załącznik techniczny Pompownia piołunka.pdf
2022-09-13 08:31:19: Dodano plik Informacja dla wykonawców_13.09.2022.pdf
2022-09-12 08:41:07: Dodano plik ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia 09.09.22.pdf
2022-09-09 10:30:14: Dodano plik Informacja_dla_wykonawców 09.09.2022.pdf
2022-09-02 09:33:28: Usunięto plik Informacja_kwota.pdf
2022-09-02 09:32:09: Dodano plik Informacja_kwota.pdf
2022-08-16 11:27:21: Dodano plik Informacja dla wykonawców_16.08.2022.pdf
2022-08-12 12:52:23: Dodano plik warunki piolunka pompownia pge.pdf
2022-08-02 09:29:57: Dodano plik Informacja dla wykonawców_02.08.2022.pdf
2022-08-02 09:29:24: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2022-07-21 08:28:29: Usunięto plik PFU przepompownia Piołunka gm Sów Opis.PDF
2022-07-21 08:28:12: Usunięto plik PFU przepompownia Piołunka gm Sów Opis.PDF
2022-07-21 08:27:49: Usunięto plik PFU przepompownia Piołunka gm Sów Opis.PDF
2022-07-21 08:27:31: Usunięto plik załącznik nr 2 umowa o podwykonwastwo.docx
2022-07-21 08:27:09: Dodano plik PFU przepompownia Piołunka gm Sów Opis.PDF
2022-07-21 08:26:21: Usunięto plik Mapa.PDF
2022-07-21 08:25:49: Dodano plik Mapa.PDF
2022-07-21 08:25:49: Dodano plik załącznik nr 2 umowa o podwykonwastwo.docx
Budowa przepompowni wody w miejscowości Piołunka


Termin składania wniosków:
2022-09-19 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-09-19 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłOlszak Paweł 2022-07-21 08:18:00
PublikującyKatarzyna Pacholec 2022-07-21 08:18:00
Modyfikował(a) Katarzyna Pacholec 2022-10-10 11:16:01
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 119.83 KbPlik pdf
2. SWZ pompownia Piołunka 863.81 KbPlik pdf
3. załącznik nr 1 Formularz_oferty. 39.22 KbPlik doc
4. załącznik nr 1 Formularz_oferty 429.00 KbPlik pdf
5. załącznik nr 3 oswiadczenie warunki udzialu postepowanie. 21.64 KbPlik doc
6. załącznik nr 3a oswiadczenie warunki udzialu postepowanie. 21.13 KbPlik doc
7. załącznik nr 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia. 22.17 KbPlik doc
8. załącznik nr 4a oswiadczenie podstawy wykluczenia. 22.22 KbPlik doc
9. załącznik nr 5 oswiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie.... 21.01 KbPlik doc
10. załącznik nr 6 Wykaz Osob. 36.63 KbPlik doc
11. załącznik nr 7 Wzór umowy 890.83 KbPlik pdf
12. załącznik nr 8 Wykaz_robót. 35.22 KbPlik doc
13. załącznik nr 9 oswiadczenie o podwykonawcach. 19.04 KbPlik doc
14. Mapa 496.18 KbPlik pdf
15. załącznik nr 2 umowa o podwykonwastwo. 30.70 KbPlik doc
16. PFU 5.75 MBPlik pdf
17. ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia 36.43 KbPlik pdf
18. Informacja_dla _wykonawców 02.08.2022 376.61 KbPlik pdf
19. Warunki PGE 578.85 KbPlik pdf
20. Informacja_dla _wykonawców 16.08.2022 762.57 KbPlik pdf
21. Informacja_dla_wykonawców 09.09.2022 154.45 KbPlik pdf
22. ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia 34.16 KbPlik pdf
23. Informacja dla wykonawców_13.09.2022 476.07 KbPlik pdf
24. załacznik do pisma 13.09.2022 972.37 KbPlik pdf
25. Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_ zamówienie 552.62 KbPlik pdf
26. Informacja_z_otwarcia_ofert 452.31 KbPlik pdf
27. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty 461.61 KbPlik pdf
28. ogłoszenie_o_wyniku_postępowania 66.16 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-10-11 12:19:45: Dodano plik ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
2022-09-20 15:18:14: Dodano plik informacja o wyborze oferty.pdf
Więcej >>>
2022-09-07 11:33:30: Dodano plik Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
2022-09-07 10:19:03: Dodano plik Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf
2022-08-23 14:46:32: Dodano plik załącznik_nr_10_przedmiar.xls
2022-08-23 14:46:32: Dodano plik Załącznik_nr_9_istotne_postanowienia.doc
2022-08-23 14:46:31: Dodano plik załącznik_nr_8_Wykaz_robot.doc
2022-08-23 14:46:31: Dodano plik załącznik_nr_7_wzór_umowy.pdf
2022-08-23 14:46:31: Dodano plik załącznik_nr_6_Wykaz_osob.doc
2022-08-23 14:46:31: Dodano plik załącznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie....docx
2022-08-23 14:46:31: Dodano plik załącznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx
2022-08-23 14:46:31: Dodano plik załącznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx
2022-08-23 14:46:31: Dodano plik załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docx
2022-08-23 14:46:31: Dodano plik załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docx
2022-08-23 14:46:31: Dodano plik załącznik_nr_2_oswiadczenie_o_podwykonawcach.doc
2022-08-23 14:46:31: Dodano plik załącznik_nr_1_Formularz_oferty.pdf
2022-08-23 14:46:31: Dodano plik załącznik_nr_1_Formularz_oferty.doc
2022-08-23 14:46:31: Dodano plik Załącznik nr 11_orientacja.pdf
2022-08-23 14:46:31: Dodano plik SWZ roboty budowlane nowe.pdf
2022-08-23 14:46:31: Dodano plik Specyfikacja techniczna.pdf
2022-08-23 14:46:31: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Remont drogi gminnej nr 376009T Klimontówek - Skorupków
Termin składania wniosków:
2022-09-07 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłOlszak Paweł 2022-08-23 14:41:00
PublikującyKatarzyna Pacholec 2022-08-23 14:41:00
Modyfikował(a) Katarzyna Pacholec 2022-10-11 12:19:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 127.94 KbPlik pdf
2. Specyfikacja techniczna 1.89 MBPlik pdf
3. SWZ roboty budowlane nowe 444.19 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 11_orientacja 371.83 KbPlik pdf
5. załącznik_nr_1_Formularz_oferty 91.50 KbPlik doc
6. załącznik_nr_1_Formularz_oferty 156.17 KbPlik pdf
7. załącznik_nr_2_oswiadczenie_o_podwykonawcach 34.00 KbPlik doc
8. załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 21.90 KbPlik doc
9. załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 21.40 KbPlik doc
10. załącznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 22.17 KbPlik doc
11. załącznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 22.43 KbPlik doc
12. załącznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie.... 21.25 KbPlik doc
13. załącznik_nr_6_Wykaz_osob 83.50 KbPlik doc
14. załącznik_nr_7_wzór_umowy 811.92 KbPlik pdf
15. załącznik_nr_8_Wykaz_robot 82.50 KbPlik doc
16. Załącznik_nr_9_istotne_postanowienia 70.00 KbPlik doc
17. załącznik_nr_10_przedmiar 57.00 KbPlik xls
18. Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_sfinansowanie_zamowienia 136.11 KbPlik pdf
19. Informacja_z_otwarcia_ofert 229.26 KbPlik pdf
20. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty 169.43 KbPlik pdf
21. ogłoszenie_o_wyniku_postępowania 65.92 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-10-24 09:22:20: Dodano plik ołoszenie o wyniku postępowania.pdf
2022-09-28 14:39:27: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2022-09-02 13:16:36: Dodano plik 2022_09_02 Informacja z otwarcia ofert.pdf
2022-09-02 09:34:33: Dodano plik Informacja_kwota.pdf
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Sędziszów

Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Termin składania wniosków:
2022-09-02 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłOlszak Paweł 2022-08-24 14:36:00
PublikującyKatarzyna Pacholec 2022-08-24 14:36:00
Modyfikował(a) Katarzyna Pacholec 2022-10-24 09:22:20
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 123.42 KbPlik pdf
2. SWZ 822.89 KbPlik pdf
3. załącznik_nr_1_Umowa 452.52 KbPlik pdf
4. załącznik_nr_2_Formularz_oferty 91.00 KbPlik doc
5. załącznik_nr_2_Formularz_oferty 396.24 KbPlik pdf
6. załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 23.41 KbPlik doc
7. załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 23.06 KbPlik doc
8. załącznik_nr_4 oswiadczenie podstawy wykluczenia 34.50 KbPlik doc
9. załącznik_nr_4a oswiadczenie podstawy wykluczenia 35.00 KbPlik doc
10. załącznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie.... 20.76 KbPlik doc
11. załącznik_nr_6_oswiadczenie_o_podwykonawcach 35.00 KbPlik doc
12. załącznik_nr_7_Wykaz_osob 87.50 KbPlik doc
13. załącznik_nr_8_Wykaz_osob do punktacji 88.50 KbPlik doc
14. załącznik_nr_9_Opis przedmiotu zamówienia 73.50 KbPlik doc
15. Informacja_kwota 569.83 KbPlik pdf
16. 2022_09_02 Informacja z otwarcia ofert 579.82 KbPlik pdf
17. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty 589.74 KbPlik pdf
18. ogłoszenie_o_wyniku_postępowania 65.74 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-10-11 10:03:01: Dodano plik Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
2022-09-29 12:53:02: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_ strona.pdf
Więcej >>>
2022-09-01 12:58:07: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2022-09-01 09:42:02: Dodano plik Informacja_kwota.pdf
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Sędziszów”

Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków:
2022-09-01 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-09-01 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłOlszak Paweł 2022-08-17 11:32:00
PublikującyKatarzyna Pacholec 2022-08-17 11:32:00
Modyfikował(a) Katarzyna Pacholec 2022-10-11 10:03:01
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie_o_zamówieniu 179.47 KbPlik pdf
2. SWZ-Termomodernizacja 757.62 KbPlik pdf
3. zal_nr_1_SWZ-Wzor_oferty 389.45 KbPlik pdf
4. załącznik nr 2 umowa o podwykonwastwo. 30.70 KbPlik doc
5. załącznik nr 3 oswiadczenie warunki udzialu postepowanie. 21.66 KbPlik doc
6. załącznik nr 3a oswiadczenie warunki udzialu postepowanie. 21.12 KbPlik doc
7. załącznik nr 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia. 22.17 KbPlik doc
8. załącznik nr 4a oswiadczenie podstawy wykluczenia. 22.22 KbPlik doc
9. załącznik nr 5 oswiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie.... 21.01 KbPlik doc
10. załącznik nr 6 Wykaz Osob. 37.43 KbPlik doc
11. załącznik nr 7 Wzór umowy 935.35 KbPlik pdf
12. załącznik nr 8 Wykaz_robót. 35.11 KbPlik doc
13. załącznik nr 9 oswiadczenie o podwykonawcach. 19.04 KbPlik doc
14. zal_nr_1_SWZ-Wzor_oferty 66.00 KbPlik doc
15. ELEKTRYKA 1.66 MBPlik zip
16. PFU_Sędziszów 1.01 MBPlik pdf
17. PROJEKT BUDOWLANY 3.86 MBPlik zip
18. PROJEKT TECHNICZNY 286.14 KbPlik zip
19. Przedmiary 575.83 KbPlik zip
20. STWiOR 2.22 MBPlik zip
21. Informacja_kwota 570.43 KbPlik pdf
22. Informacja z otwarcia ofert 490.57 KbPlik pdf
23. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty 599.12 KbPlik pdf
24. ogłoszenie_o _wyniku_postępowania 165.76 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Zakup i dostawa średniego używanego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przełaj
Termin składania wniosków:
2022-08-31 08:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłGołąb Karolina 2022-08-23 08:57:00
PublikującyKrzysztof Malec 2022-08-23 15:15:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SWZ_23.08 1.23 MBPlik pdf
2. załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 23.06 KbPlik doc
3. załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 22.76 KbPlik doc
4. załącznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 23.21 KbPlik doc
5. załącznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 23.45 KbPlik doc
6. załącznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie.... 22.42 KbPlik doc
7. załącznik nr 2 - wzór umowy. 30.72 KbPlik doc
8. załącznik nr 4a oswiadczenie podstawy wykluczenia. 24.06 KbPlik doc
9. Załącznik_nr _1 _Formularz_oferty 91.00 KbPlik doc
10. załacznik nr 6 szcegółowy opis przedmiotu zamówenia 318.72 KbPlik pdf
11. ogłoszenie o zamówieniu 104.20 KbPlik pdf
12. informacja z otwarcia ofert 691.35 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-11-18 11:52:39: Dodano plik Ogłoszenie_o_udzieleniu_ zamówienia.pdf
2022-10-06 11:34:11: Dodano plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Więcej >>>
2022-08-09 14:35:59: Dodano plik Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
2022-08-09 09:24:13: Dodano plik Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_zamówienie.pdf.t.xades
2022-08-09 09:24:13: Dodano plik Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_zamówienie(1).pdf
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sędziszów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” Numer referencyjny: RDG.GO.271.2.2022
Data składania ofert:
2022-08-09 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-08-09 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłGrzybowska Anna 2022-07-13 13:49:00
PublikującyKrzysztof Malec 2022-07-13 14:49:00
Modyfikował(a) Damian Kondrak 2022-11-18 11:52:39
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 123.21 KbPlik pdf
2. SWZ 607.10 KbPlik pdf
3. Załącznik_nr_1_Formularz_oferty 131.50 KbPlik doc
4. Załącznik_nr_1_Formularz_oferty 273.84 KbPlik pdf
5. Załącznik_nr_2_Jednolity_Europejski_Dokument_Zamówienia. 35.94 KbPlik doc
6. Załącznik_nr_2_Jednolity_Europejski_Dokument_Zamówienia 484.38 KbPlik pdf
7. Załącznik_nr_3_Instrukcja_ wypełniania_JEDZ 1.63 MBPlik pdf
8. Załącznik_nr_4_Wzór Umowy. 53.05 KbPlik doc
9. Załącznik_nr_4_Wzór Umowy 349.31 KbPlik pdf
10. Załącznik_nr_5_Oświadczenie_o_grupie_kapitałowej. 18.11 KbPlik doc
11. Załącznik_nr_5_Oświadczenie_o_grupie_kapitałowej 198.22 KbPlik pdf
12. Załącznik_nr_6_Oświadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzi.... 21.40 KbPlik doc
13. Załącznik_nr_6_Oświadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzi... 188.60 KbPlik pdf
14. Załącznik_nr_7_Oświadczenie_Wykonawcy_o_aktualności_informacji zawartych... 69.50 KbPlik doc
15. Załącznik_nr_7_Oświadczenie_Wykonawcy_o_aktualności_informacji zawartych... 174.08 KbPlik pdf
16. Załącznik_nr_8_SOPZ 151.34 KbPlik zip
17. Załącznik_nr_9 Oświadczenie_podstawy_wykluczenia. 27.23 KbPlik doc
18. Załącznik_nr_9 Oświadczenie_podstawy_wykluczenia 316.96 KbPlik pdf
19. Załącznik_nr_9a_Oświadczenie_podstawy_wykluczenia_podmiotu_udostępniającego_zasoby. 23.38 KbPlik doc
20. Załącznik_nr_9a_Oświadczenie_podstawy_wykluczenia_podmiotu_udostępniającego_zasoby 288.28 KbPlik pdf
21. Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_zamówienie 451.64 KbPlik pdf
22. Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_zamówienie.pdf.t.x 173.00 KbPlik txt
23. Informacja_z_otwarcia_ofert 592.91 KbPlik pdf
24. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 686.15 KbPlik pdf
25. Ogłoszenie_o_udzieleniu_ zamówienia 100.27 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-09-20 11:01:51: Dodano plik Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
2022-08-23 13:47:15: Dodano plik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 .pdf
Więcej >>>
2022-08-12 12:10:15: Dodano plik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 .pdf
2022-08-10 13:56:28: Dodano plik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3 .pdf
2022-07-29 13:31:19: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2022-07-29 10:56:59: Dodano plik informacja o kwocie.pdf
Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sędziszów do szkół i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2022/2023
Termin składania wniosków:
2022-07-29 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-07-29 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłJędrzejczyk-Różycka Marta 2022-07-21 14:27:00
PublikującyKatarzyna Pacholec 2022-07-21 14:27:00
Modyfikował(a) Damian Kondrak 2022-09-20 11:01:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 146.83 KbPlik pdf
2. SWZ_2022 (1) 1.54 MBPlik pdf
3. załącznik_nr_1_wzór umowy - zadanie 1-3. 31.67 KbPlik doc
4. załącznik_nr_2_Formularz_oferty 238.00 KbPlik doc
5. załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 165.42 KbPlik doc
6. załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 164.65 KbPlik doc
7. załącznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 165.17 KbPlik doc
8. załącznik_nr_4a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia. 165.24 KbPlik doc
9. załącznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie.... 164.45 KbPlik doc
10. załącznik_nr_6_oswiadczenie_o_podwykonawcach 176.50 KbPlik doc
11. informacja o kwocie 1.07 MBPlik pdf
12. Informacja z otwarcia ofert 1.32 MBPlik pdf
13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3 1.03 MBPlik pdf
14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 1.03 MBPlik pdf
15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 1.03 MBPlik pdf
16. Ogłoszenie o wyniku postępowania 111.78 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-09-21 09:53:01: Dodano plik ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf
2022-07-28 15:24:14: Dodano plik 2022_07_28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2022-07-15 12:07:04: Dodano plik 2022_07_15 Informacja_z _otwarcia_ofert.pdf
2022-07-15 09:26:51: Dodano plik 15_07_2022 Informacja_o_kwocie.pdf
(2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania :
Poprawa efektywności energetycznej oraz modernizacja budynków infrastruktury
edukacyjnej i społecznej na terenie gminy Sędziszów
Termin składania wniosków:
2022-07-15 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPacholec Katarzyna 2022-07-07 11:02:00
PublikującyKatarzyna Pacholec 2022-07-07 11:02:00
Modyfikował(a) Katarzyna Pacholec 2022-09-21 09:53:01
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu 128.51 KbPlik pdf
2. SWZ 810.08 KbPlik pdf
3. załącznik_nr_1_Umowa 534.09 KbPlik pdf
4. załącznik_nr_2_Formularz_oferty 92.50 KbPlik doc
5. załącznik_nr_2_Formularz_oferty 396.05 KbPlik pdf
6. załącznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 23.36 KbPlik doc
7. załącznik_nr_3a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie. 22.98 KbPlik doc
8. załącznik_nr_4 oswiadczenie podstawy wykluczenia 34.50 KbPlik doc
9. załącznik_nr_4a oswiadczenie podstawy wykluczenia 35.00 KbPlik doc
10. załącznik_nr_5_oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie.... 20.78 KbPlik doc
11. załącznik_nr_6_oswiadczenie_o_podwykonawcach 35.00 KbPlik doc
12. załącznik_nr_7_Wykaz_osob 88.00 KbPlik doc
13. załącznik_nr_8_Wykaz_osob do punktacji 89.00 KbPlik doc
14. załącznik_nr_9_Opis przedmiotu zamówienia 74.00 KbPlik doc
15. Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_ zamówienie 357.57 KbPlik pdf
16. 2022_07_15 Informacja_z _otwarcia_ofert 243.35 KbPlik pdf
17. 2022_07_28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 813.03 KbPlik pdf
18. ogłoszenie_o_wyniku_postępowania 88.36 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2

Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 23 września 2023r. 17:41:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.