URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
dot. przetargu  nieograniczonego pn."Opracowanie Dokumentacji do wniosków do Funduszu Spójności dla grupy projektów w ramach przedsięwzięcia  "Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie  gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław  (woj.świętokrzyskie)"
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-02-05
Publikujący -
na dzierżawę 900 metrów kwadratowych gruntu, położonego w SĘDZISZOWIE przy ulicy Sportowej na terenie Bazy T.K.R, tj. działki nr 223, stanowiącej własność Gminy Sędziszów
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-02-02
Publikujący -
dot.przetargu  nieograniczonego pn."Opracowanie Dokumentacji do wniosków do Funduszu Spójności dla grupy projektów w ramach przedsięwzięcia  "Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie  gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław  (woj.świętokrzyskie)"

Załączniki:

Pytanie do SIWZ.pdf Plik pdf 128.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-01-31
Publikujący -
na sprzedaż nieruchomości położonych w Sędziszowie, stanowiących własność Gminy Sędziszów
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-01-29
Publikujący -
dot.przetargu nieograniczonego na przygotowanie dokumentacji do  Funduszu Spójności dla grupy projektów w ramach przedsięwzięcia "Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie  gmin: Sędziszów, Jedrzejów, Słupia Jędrzejowska i Wodzisław (woj.świętokrzyskie)
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-01-29
Publikujący -
Przebudowa - modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów

Załączniki:

SIWZ_ cz_I, 26.01.2007.pdf Plik pdf 561.20 KB
informacja SPEC .pdf Plik pdf 143.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-01-26
Publikujący -
Przebudowa - modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-01-25
Publikujący -
dot. zamówienia: Opracowanie dokumentacji do wniosków do funduszu spójności dla grupy projektów w ramach przedsięwzięcia "Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj.świętokrzyskie)"
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-01-25
Publikujący -
Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław  (woj. świętokrzyskie)
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-12-28
Publikujący -
Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6  z przeznaczeniem na Dom Opieki Społecznej dla Osób Starych - byłych pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz ich rodzin , w ramach dwóch zadań inwestycyjnych:
Zadanie  I: stan surowy zamknięty budynku jako całości wraz z robotami wykończeniowymi parteru
Zadanie II: Roboty wykończeniowe I piętra wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi, chodniki, ogrodzenie działki, oświetlenie zewnętrzne)
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-12-18
Publikujący -
Ogłosznie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOŚCI DLA GRUPY PROJEKTÓW W RAMACH PRZEDSIEWZIĘCIA "Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie)"
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-12-04
Publikujący -
Ogłosznie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOŚCI DLA GRUPY PROJEKTÓW W RAMACH PRZEDSIEWZIĘCIA "Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie)"
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-11-23
Publikujący -

Budowa oświetlenia:

  • Iluminacji Kościoła św. Brata Alberta w Sędziszowie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
  • Iluminacji Kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Sędziszowie przy ul. Kościelnej
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-11-22
Publikujący -
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOŚCI DLA GRUPY PROJEKTÓW W RAMACH PRZEDSIEWZIĘCIA "Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie)"
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-11-22
Publikujący -
Opracowanie dokumentacji do wniosków do funduszy spójności dla grupy projektów w ramach przedsięwzięcia "Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie)".

Załączniki:

Protest SIWZ.pdf Plik pdf 453.48 KB
Roztrzygnięcie protestu.pdf Plik pdf 5.23 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-11-02
Publikujący -
Określenie przedmiotu zamówienia:
ul.Marianowska
∅ 160,mat PCV – 1088mb; ∅ 90 mat PCV – 269mb
Przyłącza wodociągowe 19szt/ 328mb
Obsługa geodezyjna /sieć wodociągowa + przyłącza/
Marianów
∅ 160,mat PCV – 1803mb; ∅ 90 mat PCV – 351mb
Przyłącza wodociągowe 25szt/499mb
Obsługa geodezyjna /sieć wodociągowa + przyłącza
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-10-27
Publikujący -
PL-Sędziszów: usługi doradcze w zakresie środowiska Naturalnego 2006/S 193-205393

Załączniki:

Wezwanie- Protest.pdf Plik pdf 2.49 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-10-26
Publikujący -
Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem osoby na wózku inwalidzkim
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-10-13
Publikujący -
Opracowanie dokumentacji do wniosków do funduszy spójności dla grupy projektów w ramach przedsięwzięcia "Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie)".
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-10-11
Publikujący -
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz.177 z 2004r. z późn. zm.) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOŚCI DLA GRUPY PROJEKTÓW W RAMACH PRZEDSIEWZIĘCIA „Ochrona Zbiornika Wód Podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj.świętokrzyskie)„
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-10-06
Publikujący -
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-10-06
Publikujący -

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem osoby na wózku inwalidzkim

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-09-12
Publikujący -

Opracowanie dokumentacji do wniosków do funduszy spójności dla grupy projektów w ramach przedsięwzięcia "Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie)".

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-09-04
Publikujący -

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Sędziszów  w latach szkolnych 2006/07 i 2007/08

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-08-03
Publikujący -
 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w ALEKSANDROWIE gm. Sędziszów, oznaczonej jako działka Nr 11/10 o powierzchni 2700 m2
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-08-03
Publikujący -
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów.
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-08-03
Publikujący -
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów.

Załączniki:

Projekt drogi.pdf Plik pdf 110.74 KB
ogłoszenie projekty dróg.pdf Plik pdf 232.64 KB
siwz drogi.pdf Plik pdf 251.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-07-13
Publikujący -

Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziszów - części graficznej i tekstowej.

Obszar objęty opracowaniem: Gmina Sędziszów (w granicach administracyjnych)

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2006-06-28
Publikujący -
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 18:35:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.