URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Głosowanie przy użyciu nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a
W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.

Transport do lokali wyborczych
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego oraz transportu powrotnego. Wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może podróżować z osobą towarzyszącą. Zamiar skorzystania z takiego transportu, wyborca zgłasza Burmistrzowi do 2 października 2023 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej, w zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna (jeśli będzie towarzyszył wyborcy), miejsce zamieszkania, informację czy wyborca będzie korzystał z transportu powrotnego, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Zgłoszeń można dokonywać pisemnie na adres Urzędu - Urzęd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, ustnie w pokoju nr 20,  telefonicznie pod numerem 41 381-11-27 w. 401, elektronicznie na adres: ilona.stepien@sedziszow.pl

Bezpłatny dojazd do lokalu wyborczego
Jeżeli w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy, wójt gminy organizuje w dniu wyborów bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy.
Do 5 października informacja o organizacji przewozu (przystanki, godziny) będzie podana do publicznej wiadomości, poprzez publikację w BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2023-09-15
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2023-09-15 13:48
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2023-09-18 14:01
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 19:44:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.