URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.
 
Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.
 
Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.
 
2. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.
 
3. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.
 
Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył PKW2020-07-01
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-07-01 13:14
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył PKW2020-06-30
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-30 18:51
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-30 18:51
Terminy szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych:

OKW 1, 2, 3 - środa 24.06. godz. 16:30

OKW 4, 5, 6 - środa 24.06. godz. 19:00

OKW 7, 8, 9 - czwartek 25.06. godz. 16:30

OKW 10, 11 - czwartek 25.06. godz. 19:00
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2020-06-23
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-23 19:12
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył Komisarz Wyborczy w Kielcach III2020-06-23
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-23 19:00
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-23 19:00
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył Komisarz Wyborczy w Kielcach III2020-06-16
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-17 07:35
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-17 07:36
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył Komisarz Wyborczy w Kielcach III2020-06-15
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-15 19:00
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-15 19:01
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKielce KBW2020-06-15
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-15 18:56
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-15 18:56
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył PKW2020-06-14
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-14 20:35
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-14 20:35
Obwieszczenie Burmistrza Sędziszowa z dnia 12 czerwca 2020 r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2020-06-12
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-12 19:49
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-12 19:50
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 12 czerwca 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył Komisarz Wyborczy w Kielcach III2020-06-12
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-12 19:06
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-12 19:06
Do dnia 23 czerwca 2020 r. każdy wyborca ma prawo złozyć wnioskek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wyborcy, którzy złożyli wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. muszą złożyć wniosek powtórnie.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2020-06-07
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-07 13:30
Burmistrz Sędziszowa podaje do wiadomości informację o telefonach kontaktowych w sprawie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

1. Urzędnik Wyborczy - Dariusz Zarzycki - 796 443 718
2. Koordynator Gminny - Marceli Lipiec - 41 381 10 77 wew. 261, 508 293 604
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2020-06-07
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-07 13:25
Do dnia 16 czerwca 2020 r. każdy wyborca może zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych - najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2020-06-05
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-07 13:17
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-07 13:20
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2020-06-03
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-05 22:01
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-05 22:07
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył Komisarz Wyborczy w Kielcach III2020-04-21
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-04-21 12:48
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-04-21 12:58
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2020-04-20
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-04-20 09:52
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-06-15 14:01
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył PKW2020-04-15
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-04-17 12:39
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-04-17 12:41
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 15 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył Komisarz Wyborczy w Kielcach III2020-04-15
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-04-16 07:45
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-04-16 07:45
Obwieszczenie Burmistrza Sędziszowa z dnia 10 kwietnia 2020 r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2020-04-10
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-04-10 10:36
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-04-10 10:41
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2020-03-30
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-03-30 10:34
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-03-30 10:36
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2020-03-10
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-03-10 15:32
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-03-24 07:58
Informacji PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2020-02-20
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-02-20 15:20
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-02-20 15:20
Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPowiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie2020-02-20
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-02-20 15:16
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-02-20 15:17
Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-6/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Załączniki:

Informacja_ZPOW-501-6-20 Plik pdf 165.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2020-02-20
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-02-20 15:11
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-02-20 15:12
Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Załączniki:

Informacja_ZPOW-501-2-20 Plik pdf 159.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2020-02-20
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-02-20 15:07
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-02-20 15:09
Więcej informacji na stronie

Państwowej Komisji Wyborczej

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2020-02-20
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2020-02-20 14:57
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 05:31:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.