URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami  sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń/ słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczny dochód netto na osobą w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 456 zł.

Stypendium nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych,
  • uczniom, którzy zamieszkują poza terenem gminy Sędziszów

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest przyznawane na wniosek:

  • rodziców( prawnych opiekunów),
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły lub kolegium.

Do wniosku dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach (netto) wszystkich członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony) lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Zasiłek szkolny

Niezależnie od pobieranego stypendium uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego przysługuje zasiłek szkolny. O przyznanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od występowania zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Załączniki:

Uchwała_Nr_XXXVIII-299-2013 Plik pdf 190.37 KB
Wniosek Plik pdf 209.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Jędrzejczyk-Różycka - Inspektor2014-02-26
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2014-02-26 10:30
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2014-02-26 10:32
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 06:37:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.