URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Życiorys:

ur. 1954
 
Urodziła się i wychowała w Gniewięcinie, gmina Sędziszów, województwo świętokrzyskie. Mężatka, maż emeryt.


Od urodzenia związana z rodzinną ziemią sędziszowską.


Absolwentka szkół:

 
1961 – 1969 - Szkoła Podstawowa w Gniewięcinie,
 
1969 – 1973 - I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

1973 – 1978 - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa.
 
Tytuł zawodowy:

magister prawa.

 
Specjalność zawodowa:

radca prawny (aplikacja arbitrażowa odbyta w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w latach 1980 – 1982, wpis na listę Radców Prawnych za numerem: KL-315/82).

 
Dodatkowe kwalifikacje:

- Podyplomowe Studium Nauczycielskie (w latach 1989-1990),
- Studium Prawa Europejskiego 2005/2006.
 
Przebieg pracy zawodowej:

 
1978 – 1982 - Urząd Gminy w Sędziszowie – referent prawny,

1982 – 1991 - obsługa prawna (PGR Sędziszów, PGR Przyłęczek, Urząd Gminy w Słupi Jędrzejowskiej, Gminna Spółdzielnia „SCh” w Słupi Jędrzejowskiej, ZEAS – w Sędziszowie i inne),
1991 – 1992 - Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie – Wydział Kryminalny,
1992 – obecnie - Sekretarz Gminy w Sędziszowie, 2006 - 2010 - radna Rady Powiatu Jędrzejowskiego i członek Zarządu Powiatu, 2010 - 2014 - radna Rady Powiatu Jędrzejowskiego - Przewodnicząca Rady Powiatu, 2014 - 2018 - radna Rady Powiatu Jędrzejowskiego - Przewodnicząca Rady Powiatu.

 
Kompetecje:

 
Do zadań sekretarza gminy należy w szczególności:


1. Prowadzenie spraw gminy powierzonych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.
2. Nadzorowanie przygotowania i kontrola materiałów kierowanych do załatwienia przez Burmistrza.
3. Nadzór nad sporządzaniem i kompletowaniem dokumentacji do prac rady i komisji.
4. Współpraca z radą i jej poszczególnymi komisjami w bieżącej realizacji jej zadań w szczególności w związku ze zmieniającymi się przepisami ustawowymi.
5. Bezpośrednie kierowanie pracą urzędu i w tym zakresie:

  • bieżąca kontrola wykonywania zadań urzędu w tym terminowości załatwiania spraw,
  • nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,
  • wnioskowanie w sprawach awansowania, nagradzania, karania pracowników w uzgodnieniu z zastępcą burmistrza, skarbnikiem gminy i naczelnikami gminy (w zależności od indywidualnej sprawy),
  • nadzór nad kosztami funkcjonowania urzędu,
  • opracowanie zakresów czynności dla stanowisk kierowniczych, naczelników wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy.

6. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem burmistrza.
7. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.
8. Przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.
9. Opracowywanie projektów uchwał dotyczących Statutu Gminy, statutów jednostek organizacyjnych oraz zarządzeń burmistrza w sprawach wewnętrznej organizacji pracy urzędu.
10. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w urzędzie.
11. Prowadzenie książki kontroli urzędu.
12. Kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych kontroli zewnętrznych prowadzonych w urzędzie, oraz nadzorowanie wykonania zaleceń i przygotowania odpowiedzi na zalecenia – przestrzeganie terminów.
13. Zapewnienie sprawnej organizacji i prawidłowego funkcjonowania urzędu.
14. Organizacja załatwiania skarg i wniosków, prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
15. Organizacja i koordynowanie prac związanych z wyborami Prezydenta, do Sejmu i Senatu oraz organów samorządowych.
16. Kontrola terminowego przygotowania przez stanowiska pracy i kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski komisji.
17. Kontrola terminowego przygotowania materiałów pod obrady organów gminy.
18. Wykonywanie funkcji pełnomocnika ochrony danych osobowych i organizacja realizacji ustawy na stanowiskach.
19. Wykonywanie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i organizowanie realizacji tego zadania w imieniu burmistrza.
20. W zakresie Ochrony Informacji Niejawnych.
1) prowadzenie postępowań sprawdzających.
2) kontrola w zakresie przestrzegania informacji niejawnych.
3) ustalenie kręgu osób uprawnionych do dostępu do kancelarii tajnej.
4) określenie zasad naprawy sprzętu i maszyn używanych do przetwarzania informacji niejawnych.
5) nadzór nad sposobem przechowywania nośników informacji niejawnych.
6) nadzór nad przestrzeganiem zasad udostępniania nośników informacji niejawnych.
7) wykonywanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym na czas „W”.
21. Koordynuje i nadzoruje realizację zadań obronnych.

Odpowiada za organizację i treść publikowanych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-01-30
Publikujący Admin - Administrator BIP 2007-01-30 13:28
Modyfikacja Admin - Administrator BIP 2016-04-08 14:44
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 21 lutego 2019r. 17:04:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.