URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Informacje:
1. O zaświadczenie może wystąpić osoba fizyczna i osoba prawna.
2. Pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł za zaświadczenie. Zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe.
3. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub postanowienie o odmowie wydania tego zaświadczenia powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2017-09-19
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-09-19 14:03
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-09-19 14:10
Informacje:
1. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo otrzymać wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Wysokość opłaty zależy od tego, ile stron będzie miał wypis i wyrys:
1) Opłata od wypisu:
  • do 5 stron – 30 zł,
  • powyżej 5 stron – 50 zł.
2) Opłata od wyrysu: 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – nie więcej niż 200 zł. Zsumowana opłata za wypis i wyrys nie może być wyższa niż 250 zł.
Od opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu zwolnione są:
  • sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym,
  • podmioty określone w art. 7 pkt 1 – 5 ustawy o opłacie skarbowej (m. in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego).
3. Termin wydania wypisu i wyrysu: zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Załączniki:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu Plik pdf 166.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2017-09-19
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-09-19 14:12
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-09-19 14:17

Informacja

1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.

2. Opłaty skarbowe: 5 zł za wniosek, 50 gr. za każdy z załączników.

Przy wydawaniu decyzji pobiera się opłatę skarbową wysokości 100 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski i załączniki w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.

3. Przy ubieganiu się o decyzję dla inwestycji liniowej, wymagane jest dostarczenie wypisu z rejestru gruntów działek przez, które przebiega ta inwestycja.

4. W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek powinien zawierać określenie powierzchni sprzedażowej.

Pouczenie

Stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie strony lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie zgodnie z art.262 par 1 punkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z  później. zm.).

 

* niepotrzebne skreślić

 

Rodzaj zabudowy określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz. 1589).

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-10-07
Publikujący -

Informacja

1. O wydanie decyzji może wystąpić inwestor.

2. Opłaty skarbowe: 5zł za wniosek, 50gr za każdy z załączników.

Przy wydawaniu decyzji pobiera się opłatę skarbową wysokości 100 zł. Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski i załączniki w sprawach  budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki   budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.

3. Przy ubieganiu się o decyzję dla inwestycji liniowej, wymagane jest dostarczenie wypisu z rejestru gruntów działek przez, które przebiega ta inwestycja.

4. Przez inwestycje celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Pouczenie

Stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie strony lub na żądanie strony a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie zgodnie z art. 262 ŧ1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.).

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-10-07
Publikujący -

Informacja:

1. Z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każdy. Nie jest to jednak wniosek w indywidualnej sprawie w rozumieniu K.P.A., gdyż ma on charakter jedynie postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest określone żadnym terminem.

2. Przyjęte wnioski mogą stać się przyczyną przystąpienia do sporządzania planu, z inicjatywą tą występuje jednak Burmistrz Sędziszowa.

3. Opłaty skarbowe: 5 zł za wniosek, 50gr za każdy z załączników.

    Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski i załączniki w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe.

4. Do wniosku należy załączyć:

-         mapę zasadniczą nieruchomości, której wniosek dotyczy,

-         mapę ewidencyjną,

-         wypis z rejestru gruntów.

5. Pomocna w podjęciu decyzji może być koncepcja zagospodarowania terenu wykonana na kopii mapy.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-05-24
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 19 maja 2024r. 20:32:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.