URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) w związku z art. 119 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 15 poz.148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

 

ŧ 1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych w :

- dziale 801 – „Oświata i wychowanie”

- rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”

ŧ 2033 – „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)           o kwotę   9.221 zł

- dziale 801 – „Oświata i wychowanie”

- rozdziale 80110 – „Gimnazja”                     

ŧ 2033 – „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin”                                      o kwotę   4.834 zł

 

 

ŧ 2.Zwiększa się plan wydatków budżetowych w :

- dziale 801 – „Oświata i wychowanie”

- rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”

ŧ 4243 – „Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek”        o kwotę    9.221 zł

- dziale 801 – „Oświata i wychowanie”

- rozdziale 80110 – „Gimnazja”

ŧ 4243 – „Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek”        o kwotę    4.834 zł

 

 

ŧ 3.Zwiększa się plan dochodów budżetowych w :

- dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

ŧ 2010 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami       o kwotę  47.287 zł

ŧ 6310 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

oraz innych zadań zleconych gminom ustawami”                                 o kwotę    1.062 zł

 

  

ŧ 4.Zwiększa się plan wydatków budżetowych w :

- dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

ŧ 4260 – „Zakup energii”                                                                      o kwotę  45.415 zł

ŧ 4270 – „Zakup usług remontowych”                                                  o kwotę    1.872 zł

ŧ 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”                  o kwotę     1.062 zł

 

ŧ 5.Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

- dziale 852 – „Pomoc społeczna”

 rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na

   ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

  ŧ 6310 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje

  i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych

  zadań zleconych gminom ustawami”                                                 o kwotę   4.000zł

 

ŧ 6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w:

- dziale 852 – „Pomoc społeczna”

 - rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na

 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

 ŧ 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 4.000 zł

 

 

ŧ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa

     

 

ŧ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku

       Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

 

  

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Adam Mysiara

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-04-07
Publikujący -
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 04:48:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.