URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
 
 1. Wydział załatwiający sprawę:
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, Referat Gospodarki Gruntami pokój nr 24, tel. kontaktowy 41 38 11 077 wew.502
 1. Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735).
 3. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji Oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U.
  Nr 45, poz. 453).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546
  z późn. zm.).
 1. Wymagane dokumenty:
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości wraz załącznikami:
 1. Dokument stwierdzający aktualny tytuł prawny do nieruchomości.
 2. Wydruk stanu ujawnionego w księdze wieczystej (możliwy wydruk elektroniczny z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości – https://ekw.ms.gov.pl).
 3. Aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości stanowiącej przedmiot własności wnioskodawcy pozyskany ze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.
 4. Kopia mapy ewidencji gruntów pozyskana z zasobów Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie
  z czytelnie oznaczonym odcinkiem granicy będącym przedmiotem rozgraniczenia (oznaczenie linii kolorem).
 5. Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
 6. Opłata Skarbowa.
 
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 1. Opłaty:
 1. Opłata skarbowa:
 • od wydania decyzji na podstawie części I pkt 53 ppkt 1 załącznika do ustawy z dnia
  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
  w wysokości 10 zł;
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz część IV załącznika
  do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1546
  z późn.zm.) w wysokości 17 zł
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej – art. 7).
 • od poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji na podstawie części II pkt 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) w wysokości 5 zł od każdej zaczętej strony.
 1. Sposób oraz termin załatwienia sprawy:
 1. Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego z równoczesnym upoważnieniem geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości – niezwłocznie po przeprowadzeniu przez Organ postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie zasadności wniosku oraz po skompletowaniu materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowania.
 2. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości bądź umarzająca postępowanie toczone w trybie administracyjnym  - 1 miesiąc od dnia otrzymania dokumentacji geodezyjnej będącej wynikiem postępowania rozgraniczeniowego toczonego przed geodetą upoważnionym, wpisanej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jędrzejowie.
 3. Postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania i sposobie ich podziału miedzy strony postępowania – łącznie z decyzją o rozgraniczeniu nieruchomości, bądź decyzją umarzająca postępowanie w trybie administracyjnym.
 1. Tryb odwoławczy:
 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
 2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.
 3. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.
 4. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu
  do rozpatrzenia sądowi, wydanej na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne
  i kartograficzne, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.
 1. Składanie wniosku:
Wniosek wraz z załącznikami można składać:
 1. Osobiście w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie
 2. Wysłać na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
 3. W  formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP:/1kqcvr3465/skrytka
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego z równoczesnym upoważnieniem geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości następuje po przeprowadzonej procedurze wyłonienia geodety uprawnionego.
 2. Sposoby rozstrzygnięcia postępowania:
 1. decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli ustalenie granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron,
 2. decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą,
 3. decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi, jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.
 1. Wnioski do pobrania:
 1. Załącznik Nr 1 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłGabriela Kowalska - Podinspektor2021-06-14
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2021-06-14 11:00
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2021-06-14 11:01
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 17 czerwca 2024r. 02:14:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.