URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 1. Wydział załatwiający sprawę:
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej,Referat Gospodarki Gruntami pokój nr 24, tel. kontaktowy 41 38 11 077 wew.502
 1. Sposób załatwienia sprawy:
 1. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów za wyjątkiem budynków, położonych przy ulicy/placu, dla których prowadzona jest procedura zmierzająca do uchwalenia przez Radę Miejską Sędziszów ich nazwy.
 2. Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.
 1. Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368).
 1. Wymagane wnioski i dokumenty:
 1. Dla ustalenia numeru porządkowego należy przedłożyć wniosek o ustalenie numeru porządkowego:
 • wniosek o ustalenie numeru porządkowego – Załącznik Nr 1
  Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.
 1. Dla wydania zaświadczenia o numerze porządkowym należy przedłożyć:
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej
 1. Opłaty:
 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest wolny od opłat skarbowych.
 2. Opłata skarbowa:
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz część IV załącznika
  do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn.zm.)
  w wysokości 17 zł,
  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej – art. 7).
 • od poświadczenia zgodności z oryginałem, kopii zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku w wysokości 5 zł od każdej zaczętej strony,
 • od wydania zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym w wysokości 17 zł.
 1. Termin załatwienia sprawy:
 1. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów za wyjątkiem budynków, położonych przy ulicy/placu, dla których prowadzona jest procedura zmierzająca
  do uchwalenia przez Radę Miejską Sędziszów ich nazwy.
 2. Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym następuje w terminie nie dłuższym niż
  7 dni od daty złożenia wniosku.
 1. Tryb odwoławczy:
Brak.
 1. Składanie wniosku:
Wniosek wraz z załącznikami można składać:
 1. Osobiście w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie
 2. Wysłać na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
 3. W  formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP:/1kqcvr3465/skrytka
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto Urzędu Miejskiego
  w Sędziszowie nr  82 8513 0001 0000 0015 2000 0010  prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20
  z dopiskiem „opłata skarbowa pełnomocnictwo”.
 
Możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej.
 
 1. Wnioski do pobrania:
 1. Załącznik Nr 1 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
 2. Załącznik Nr 2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłGabriela Kowalska - Podinspektor2021-06-08
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2021-06-08 09:22
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2022-12-02 10:39
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 17 czerwca 2024r. 03:56:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.