URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Zarządzenie Nr 5/2004
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania

ZARZĄDZENIE   nr 5

BURMISTRZA SĘDZISZOWA

z dnia 30 stycznia 2004 r

w sprawie powołania GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

 

 

            Na podstawie art.12 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215 poz. 1818)

zarządzam co następuje:

 

ŧ 1. Powołuję Gminny Zespół Reagowania zwany dalej „zespołem” w składzie:

 

1)      Szef „zespołu” – Pan Waldemar Barski – Główny Specjalista ds. Zarządzania

      Kryzysowego,

2)      Zastępca Szefa „zespołu” – Pan Mirosław Heliasz – Z-ca Komendanta Powiatowego

      Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie,

 

3)      Grupy robocze o charakterze stałym :

A.     Grupa planowania cywilnego

B.     Grupa monitorowania, prognoz i analiz.

4)      Grupa o charakterze czasowym:

A.     Grupa operacji i organizacji działań,

B.     Grupa zabezpieczenia logistycznego,

C.     Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej

 

ŧ 2. Skład grup o charakterze stałym:

 

       a)Grupa planowania cywilnego:

          Kierownik grupy – Sekretarz Gminy,

          Szef GZR - Główny Specjalista,

          Z-ca Szefa GZR,

          Skarbnik Gminy,

          Naczelnik Wydziału OSO,

          Radca Prawny.

 

       b)Grupa monitorowania, prognoz i analiz:

          Kierownik grupy – Naczelnik Wydziału RDG,

          Komendant Gminny OSP,

          Komendant Komisariatu Policji,

          Z-ca Naczelnika RDG,

          Z-ca Naczelnika OSO,

          Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury.

 

ŧ 3. Grupy robocze o charakterze stałym wymienione w ŧ 2 tworzą Centrum Reagowania.

       Siedzibą  Centrum Reagowania są pokoje 1,2,3 i 17 . W czasie wystąpienia stanu klęski

       żywiołowej i treningów CR ma do dyspozycji wszystkie środki łączności przewodowej,

       radiowej oraz selektywnego wywołania i alarmowania ( w sekretariacie i p.nr 17 ).

 

ŧ 4. Skład grup roboczych o charakterze czasowym:

 

       a)Grupa operacji i organizacji działań:

          Kierownik grupy – Naczelnik Wydziału BRI,

          Sekretarz Gminy,

          Szef GZR,

          Z-ca Szefa GZR,

          Komendant Gminny OSP,

          Komendant Jednostek Organizacyjnych Obrony Cywilnej

          Przedstawiciel Komisariatu Policji w Sędziszowie.

          Przedstawiciel  PKP

 

       b)Grupa zabezpieczenia logistycznego:

           Kierownik grupy – Z-ca Naczelnika Wydziału BRI,

           Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych,

           Konserwatorzy wod.-kan. ZUK,

           Pracownik Wydz. BRI.

           Przedstawiciel  PKP

 

        c)Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej:

           Kierownik grupy – Naczelnik Wydziału OSO,

           Naczelnik Wydziału ORK,

           Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia,

           Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury,

           Pracownik d//s rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

ŧ 5. W czasie obowiązywania STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ grupy robocze o charakterze

       czasowym pracują w trybie ciągłym z zapewnieniem zmianowej pracy osób

       wchodzących w ich skład.

 

ŧ 6. W sprawach bieżących, zainteresowanych w/w problematyką w godzinach urzędowania

        przyjmują:

        Kierownik grupy monitorowania, prognoz i analiz – Naczelnik Wydziału RDG,

        Kierownik grupy operacji i organizacji działań – Naczelnik Wydziału BRI.

 

ŧ 7. Gminny Zespół Reagowania powołany jest w celu zapobieżenia skutkom klęski

       żywiołowej lub jej zminimalizowania, pracuje w fazach : zapobiegania, przygotowania,

       reagowania i odbudowy.

  1. W fazie zapobiegania podejmuje działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu, klęski żywiołowej i ograniczają jej skutki.
  2. W fazie przygotowania zespół podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów i niezbędnych środków do reagowania.
  3. W fazie reagowania zespół pracuje w trybie ciągłym / grupy robocze o charakterze czasowym / i podejmuje prace polegające na koordynowaniu działań w celu ograniczenia strat i zniszczeń oraz zahamowania rozwoju występujących zagrożeń i udzielaniu pomocy poszkodowanym.
  4. W fazie odbudowy zespół podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności funkcjonowania i reagowania.

 

ŧ 8. Szczegółowe zadania grup roboczych o charakterze stałym określa zał. Nr 1, a zadania

       grup roboczych o charakterze czasowym zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

ŧ 9. Szczegółowe zadania grup roboczych opracuje Szef GZR do dnia 31.03. br.

 

ŧ 10. Roczny plan pracy oraz plan reagowania kryzysowego opracować do 30.04. br.

 

ŧ 11. Anuluje się Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Sędziszowa z dnia 28 marca 2003 r w

         sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.

 

ŧ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Otrzymują do wiadomości i stosowania.

      -     Z-ca Szefa GZR

      -     Kierownicy grup roboczych (stałych i czasowych)

-         Sekretarz Gminy

-         Naczelnik Wydziału Finansowego – Skarbnik Gminy

-         Naczelnik Wydziału RDG

-         Naczelnik Wydziału BRI

-         Naczelnik Wydziału OSO

-         Naczelnik Wydziału ORK

-         Komendant Miejsko Gminny OSP

-         Komendant Komisariatu Policji

-         Komendant Jednostek Organizacyjnych Obrony Cywilnej

-         Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

-         Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury

-         Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia

-         Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

-         Radca Prawny

-         Zakłady Pracy- wg odrębnego rozdzielnika

-         Szef GZR - Główny Specjalista Zarządzania Kryzysowego

-         A/a – sekretariat

 

 

  

Sporz./wyk.WB

Tel: 38 11 127 w. 48 lub 504025803

e-mail sed01@kryzys.kielce.uw.gov.pl

 

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-02-17
Publikujący -
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 27 stycznia 2022r. 16:48:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.