URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 

 

 

ŧ 77.

Burmistrz jako organ wykonawczy realizuje w szczególności zadania:

    1)      kieruje bieżącymi sprawami gminy,

   2)      reprezentuje gminę na zewnątrz,

   3)      gospodaruje mieniem gminy,

   4)      zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

   5)      wykonuje uchwały rady,

   6)      podejmuje działania w sprawach związanych ze stanami klęsk żywiołowych i innych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego,

   7)      wykonuje uprawnienia kierownika zakładu pracy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,

   8)      sprawuje funkcję Szefa Obrony Cywilnej,

   9)      sprawuje funkcję Kierownika USC,

10)      opracowuje projekt budżetu,

11)      wykonuje uchwałę budżetową,

12)      inne zadania przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

ŧ 78.

Burmistrz sprawuje władzę wykonawczą przy pomocy:

 -         zastępcy,

-         sekretarza,

-         skarbnika.

 

 

ŧ 79.

1.      W celu wykonywania zadań i kompetencji przewidzianych w ustawach i w statucie burmistrz może wyznaczyć zastępcy, sekretarzowi, skarbnikowi i innym pracownikom zakres spraw, w których będą działać z upoważnienia burmistrza.

 2.      Upoważnienia udzielane są na piśmie i gromadzone we właściwym rejestrze.

 

 

ŧ 80.

Wykonując przypisane w ustawach i statucie kompetencje i zadania burmistrz rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia w formie:

 -         zarządzeń,

-         dyspozycji, dyrektyw, decyzji, adnotacji, parafki,

-         decyzji administracyjnych,

-         postanowień administracyjnych.

ŧ 81.

Zarządzenia burmistrz wydaje w sprawach, gdy:

 a)         właściwe przepisy tak stanowią,

b)        objętych zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)         z zakresu administracji publicznej podejmowanych do licznej grupy adresatów  i nie mających jednorazowego zastosowania.

 

 

ŧ 82.

1.  Zarządzenia mają postać odrębnych dokumentów, które zawierają:

 -         numer

-         datę

-         wskazanie podstawy prawnej

-         określenie przedmiotu,

-         wskazanie podmiotów zobowiązanych do wykonania,

-         data wejścia w życie.

2. Zarządzenia gromadzone są we właściwym rejestrze zarządzeń w systemie rocznym.

 

 

ŧ 83.

1.      Dyspozycje burmistrz wydaje rozstrzygając o:

 -         sposobie  załatwienia sprawy,

-         terminie załatwienia sprawy,

-         aprobaty załatwienia sprawy.

 2.      Dyspozycje mają postać odręcznych paraf podpisów lub adnotacji na dokumentach.

 

 

ŧ 84.

Decyzje i postanowienia administracyjne są wydawane zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

ŧ 85.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, który działa  w oparciu o regulamin organizacyjny ustalony w formie zarządzenia.

 

 

ŧ 85.

1.      Burmistrz uczestniczy z urzędu w sesjach rady.

 2.      Komisje mogą żądać obecności burmistrza na posiedzeniach Komisji.

 3.      Burmistrz podaje do publicznej wiadomości godziny urzędowania, w których osobiście przyjmuje interesantów.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2003-07-15
Publikujący -
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 16 czerwca 2024r. 09:09:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.