URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Sesja II - 28 maja 2024 r.
Zapraszam na II sesję Rady Miejskiej Sędziszów IX kadencji, którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609) na dzień 28 maja 2024 roku o godz. 9.00.

Sesja Rady odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji I/2024 z dnia 07.05.2024 r.
5. Sprawozdanie z działalności  Burmistrza za okres od ostatniej sesji.
6. Uchwała w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej i wyboru jej przewodniczącego kadencji 2024-2029.
7. Uchwała w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru jej przewodniczącego kadencji 2024-2029.
8. Uchwała w sprawie powołania składu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i wyboru jej przewodniczącego kadencji 2024-2029.
9. Uchwała w sprawie powołania składu Komisji Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego i wyboru jej przewodniczącego kadencji 2024-2029.
10. Uchwała w sprawie powołania składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy i wyboru jej przewodniczącego kadencji 2024-2029.
11. Uchwała w sprawie powołania składu Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Drogownictwa i wyboru jej przewodniczącego kadencji 2024-2029.
12. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LX/500/2023 w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielolokalowych zlokalizowanych w Sędziszowie wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM SMS Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
14. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Sędziszów na lata 2024-2030.
15. Uchwała w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza.
16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego za rok 2023 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie.
17. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2024-2032.
18. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Sędziszów na 2024 rok.
19. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych gminy Sędziszów za 2023 rok.
20. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Sędziszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Sędziszów za 2023 r.
21. Sprawozdanie z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie za 2023 rok.
22. Ocena realizacji zadań podstawowej opieki zdrowotnej w gminie za 2023 r.
23. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sędziszów za 2023 rok.
24. Informacja o realizacji zadań w zakresie kultury w Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w 2023 r.
25. Informacja z Realizacji Programu Sędziszowska Karta Seniora 60+.
26. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok.
27. Wolne wnioski i dyskusja.
28. Zamknięcie obrad.


 
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Aneta Konieczna

Projekty uchwał >>>TUTAJ<<<
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2024-05-22
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2024-05-22 13:37
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 17 czerwca 2024r. 02:39:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.