URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Na podstawie art. 24 ust. 3, 4, 6, 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) podajemy do publicznej wiadomości treść interpelacji składanych przez radnych oraz tok ich załatwienia.
 
Lp. Imię i nazwisko składającego interpelacje Krótki opis sprawy Data złożenia interpelacji Data załatwienia interpelacji
2018 r.
1. Piotr Jaros Dotyczy Statutu Gminy Sędziszów. 28.11.2018 r.  29.11.2018 r.
2. Jarosław Chmielarski Dotyczy Uchwały XVII/133/2012. 28.11.2018 r.  05.12.2018 r.
3. Bożena Wójcik Dotyczy zwiększającej sie liczby szczurów na Osiedlu Sady w Sędziszowie. 11.12.2018 r. 13.12.2018 r.
4. Bożena Wójcik Dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2019 na remont drogi wraz z budową chodnika przy ul. Piaskowej i ul. Bąkowskiej w Sędziszowie. 12.12.2018 r. 27.12.2018 r.
5. Jarosław Chmielarski Dotyczy budowy sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia. 28.12.2018 r. 10.01.2019 r.
6. Jarosław Chmielarski Dotyczy podjęcia działań przez gmine w sprawie szacowania szkód rolniczych. 28.12.2018 r. 10.01.2019 r.
7. Aneta Konieczna Dotyczy problemów mieszkańców okręgu reprezentowanego przez radnego. 28.12.2018 r. 09.01.2019 r.
2019 r.
1. Bożena Wójcik Dotyczy podłączenia do sieci PGE S.A. - sprawa dotyczy osoby indywidualnej nie jest rozpatrywana jako interpelacja. 08.01.2019 r. 15.01.2019 r.
2. Jakub Kubiec Dotyczy prac przy drodze powiatowej Klimontów kierunek Mstyczów. 15.01.2019 r. 06.02.2019 r.
3. Bożena Wójcik Dotyczy prac w okręgu wyborczym nr 13. 22.01.2019 r. 04.02.2019 r.
4. Bożena Wójcik Dotyczy montażu wiaty przystankowej w Zagaju. 22.01.2019 r. 29.01.2019 r.
5. Bożena Wójcik Dotyczy usunięcia bloczków z chodnika ul. Leśna w Sędziszowie. 25.01.2019 r. 13.02.2019 r.
6. Jakub Kubiec Dotyczy zakupu wody dla Urzędu Miejskiego w szklanych butelkach. 26.02.2019 r. 12.03.2019 r.
7. Jakub Kubiec Dotyczy wsparcia merytorycznego dla KGW przy rozliczeniu dotacji. 26.02.2019 r. 01.03.2019 r.
8. Jakub Kubiec Dotyczy przyznawania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. 26.02.2019 r. 01.03.2019 r.
9. Konrad Prusek Dotyczy modernizacji fragmentu drogi powiatowej Nr 0188T w miejscowości Tarnawa. 24.02.2019 r. 12.02.2019 r.
10. Konrad Prusek Dotyczy montażu lustra drogowego przy drodze powiatowej Nr 0188T w miejscowości Tarnawa. 25.03.2019 r. 02.04.2019 r.
11. Jan Strzelec Dotyczy prac w okręgu wyborczym nr 5. 27.03.2019 r. 05.04.2019 r.
12. Piotr Jaros Dotyczy placu targowego. 04.04.2019 r. 11.04.2019 r.
13. Jarosław Jaworski Dotyczy prac w okręgach wyborczych nr 13, 14 i 15. 30.05.2019 r. 13.06.2019 r.
14. Jarosław Chmielarski Dotyczy budowy sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia. 07.06.2019 r. 24.06.2019 r.
15. Rafał Dębicki Dotyczy samochodów ratowniczo-gaśniczych w OSP Sędziszów. 25.06.2019 r. 08.07.2019 r.
16. Bożena Wójcik Dotyczu Statutu MKS "UNIA" Sędziszów. 05.11.2019 r. 18.11.2019 r.
17. Bożena Wójcik Dotyczy przesunięcia słupa oświetleniowego w Sędziszowie. 15.11.2019 r. 26.11.2019 r.
18. Bożena Wójcik Dotyczy zmiany organizacji ruchu przy ul. Gniewięcińskiej i ul. Klonowej w Sędziszowie. 15.11.2019 r. 26.11.2019 r.
19. Bożena Wójcik Dotyczy wyczyszczenia przepustu kanału deszczowego w Sedziszowie. 15.11.2019 r. 21.11.2019 r.
20. Konrad Prusek Dotyczy wycinki drzew w miejscowości Swaryszów. 25.11.2019 r. 06.12.2019 r.
21. Bożena Wójcik Dotyczy odpowiedzi na interpelację 16. 25.11.2019 r. 06.12.2019 r.
22. Jakub Kubiec Dotyczy dokończenia realizacji czyszczenia rowów w miejscowości Klimontów. 25.11.2019 r. 06.12.2019 r.
23. Bożena Wójcik Dotyczy odpowiedzi na interpelację w sprawie Statutu MKS "UNIA" Sędziszów. 18.12.2019 r. 30.12.2019 r.
24. Jan Strzelec Dotyczy dofinansowania trasy relacji Przełaj - Sędziszów - Jędrzejów. 27.12.2019 r. 02.01.2020 r.
2020 r.
1. Jan Wiencek Dotyczy przeglądu i wykonania napraw chodników. 29.01.2020 r. 12.02.2020 r.
2. Jan Strzelec Dotyczy prac w okręgu wyborczym nr 5. 04.04.2020 r. 16.04.2020 r.
3. Jarosław Jaworski Dotyczy prac w okręgu wyborczym nr 14. 28.05.2020 r. 09.06.2020 r.
4. Jakub Kubiec Dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów, które umożliwi hodowlę pszczół na terenie wyłączonym z produkcji rolniczej. 03.07.2020 r 10.07.2020 r.
5. Barbara Maczkiewicz Dotyczy montażu osłon pojemników na odpady przy budynku mieszkalnym ul. Dworcowa 7. 26.06.2020 r. 06.07.2020 r.
6. Jakub Kubiec Dotyczy wykoszenia i pogłębienia rowów w miejscowości Klimontówek. 13.07.2020 r. 24.07.2020 r.
7. Bożena Wójcik Dotyczy zalewania bloku Nr 3 Os. Sady w Sędziszowie. 03.07.2020 r. 07.07.2020 r.
8. Jan Wiencek Dotyczy zamontowania progu zwalniającego przy bloku Nr 13 Os. Na Skarpie oraz naprawy ławki przy ul. 1000-lecia. 05.08.2020 r. 18.08.2020 r.
2021 r.
1. Jakub Kubiec Dotyczy interwencji w sprawie mozaiki na budynku Domu Kultury w Sędziszowie. 08.01.2021 r. 20.01.2021 r.
2. Konrad Prusek Dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Sędziszów. 11.01.2021 r. 25.01.2021 r.
3. Konrad Prusek Dotyczy wykonania chodników przy drodze powiatowej w miejscowościach: Tarnawa i Swaryszów. 18.01.2021 r. 27.01.2021 r.
4. Konrad Prusek Dotyczy prośby mieszkańców sołectwa Szałas o przycięcie gałęzi przy drodze gminnej nr 183. 31.03.2021 r. 14.04.2021 r.
5. Jarosław Jaworski Dotyczy zamontowania progów zwalniających przy ul. Kard. Wyszyńskiego i Os. Sady blok nr 11. 26.04.2021 r. 06.05.2021 r.
6. Jarosław Jaworski Dotyczy ustawienia toalety "ToiToi" obok placu zabaw "KRAINA URWISA". 26.04.2021 r. 06.05.2021 r.
7. Jan Strzelec Dotyczy prac w okręgu wyborczym nr 5. 14.06.2021 r. 30.06.2021 r.
8. Bożena Wójcik Dotyczy wykonania przycinki pielęgnacyjnej drzew w okręgu wyborczym Nr 13. 30.09.2021 r. 07.10.2021 r.
9. Bożena Wójcik Dotyczy zabezpieczenia środków w budżecie gminy na zakup i montaż monitoringu w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie. 15.12.2021 r. 23.12.2021 r.
2022 r.
1. Bożena Wójcik Dotyczy Uchwały Nr XL/360/2021 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia anonimowej skargi na Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie. 15.02.2022 r. 22.02.2022 r.
2. Konrad Prusek Dotyczy wykonania przyłącza wodociągowego w kierunku Krzelowa - bloki koło szkoły oraz Krzelów Gospodarstwo. 17.02.2022 r. 25.02.2022 r
3. Konrad Prusek Dotyczy wykonania przepompowni w miejscowości Marianów. 17.02.2022 r. 25.02.2022 r.
4. Jan Strzelec Dotyczy prac w okręgu wyborczym nr 5. 21.02.2022 r. 07.03.2022 r.
5. Bożena Wójcik Dotyczy protokołu kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie. 04.03.2022 r. 18.03.2021 r
6. Bożena Wójcik Dotyczy braku odpowiedzi na interpelację z dnia 15.02.2022r. w sprawie protokołu z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie. 04.03.2022 r. 18.03.2022 r.
7. Konrad Prusek Dotyczy dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów. 07.03.2022 r. 21.03.2022 r.
8. Barbara Maczkiewicz Dotyczy montażu progów zwalniających na ul. Gniewięcińskiej. 20.06.2022 r. 23.06.2022 r.
2023 r.
1. Jarosław Jaworski Dotyczy progów zwalniających na Os. Sady. 15.05.2023 r. 29.05.2023 r.
2. Barbara Maczkiewicz Dotyczy odwodnienia ul. Jędrzejowskiej na odcinku budowanego chodnika. 04.09.2023 r. 19.09.2023 r.
2024 r.
1. Bożena Wójcik Dotyczy zakupu i montażu monitoringu w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie. 08.01.2024 r. 17.01.2024 r.
2. Bożena Wójcik Dotyczy dobudowy lamp oświetleniowych na parkingu przy blokach nr 3 i nr 8 Os. Sady. 08.01.2024 r. 17.01.2024 r.
3. Bożena Wójcik Dotyczy wprowadzenia strefy zamieszkania od skrzyżowania przy ul. Dworcowej wzdłuż ul. Leśnej. 08.01.2024 r. 17.01.2024 r.
4. Bożena Wójcik Dotyczy wykonania remontu nawierzchni między sklepem spożywczym, a blokiem nr 8 Os. Sady w celu utworzenia miejsc parkingowych. 08.01.2024 r. 17.01.2024 r.
5. Bożena Wójcik Dotyczy wykonania odwodnienia wraz z montażem krawężników zabezpieczających zalanie bloku nr 1 Os. Sady. 08.01.2024 r. 17.01.2024 r.
6. Bożena Wójcik Dotyczy remontu parkingu przy bloku nr 1 Os. Sady. 08.01.2024 r. 17.01.2024 r.
7. Bożena Wójcik Dotyczy modernizacji placu zabaw przy bloku nr 3 Os. Sady. 08.01.2024 r. 17.01.2024 r.
8. Bożena Wójcik Dotyczy wykonania przebudowy chodnika od ul. Armii Krajowej do wjazdy na parking przy bloku nr 3 Os. Sady. 08.01.2024 r. 17.01.2024 r.
9. Bożena Wójcik Dotyczy przeglądy i naprawy urządzeń na placu zabaw przy bloku nr 3 Os. Sady. 08.01.2024 r. 17.01.2024 r.
10. Bożena Wójcik Dotyczy pojemnika na używaną odzież przy bloku nr 3 Os. Sady. 08.01.2024 r. 17.01.2024 r.
11. Jan Wiencek Dotyczy miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy bloku nr 6 Os. Na Skarpie. 04.03.2024 r. 12.03.2024 r.
2024 r. - nowa kadencja
1. Bożena Wójcik Dotyczy podcinki drzew na Osiedlu Sady w Sędziszowie. 26.06.2024 r. 05.07.2024 r.
2. Bożena Wójcik Dotyczy wyznaczenie miejsc parkingowych na Osiedlu Sady w Sędziszowie. 02.07.2024 r. 15.07.2024 r.
3. Wioletta Kamińska Dotyczy uporządkowania terenu przy budynku byłej szkoły podstawowej w Klimontowie. 02072024 r. 15.07.2024 r.


Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłUrszula Środa - Inspektor2018-12-02
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2018-12-03 12:43
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2024-07-16 14:58
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 05:07:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.