URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Sesja LVI - 30 marca 2023 r.
Zapraszam na LVI sesję Rady Miejskiej Sędziszów VIII kadencji, którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) na dzień 30 marca 2023 roku o godz. 9.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z obrad sesji nr LIV/2023 oraz LV/2023.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Wręczenie statuetki „Zasłużony dla Gminy Sędziszów” dla Pana Andrzeja Kluczki – Prezesa Zarządu Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16.01.2023 r.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Sędziszów na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej.
10. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr I/1/2001 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury p.n. „Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie”.
11. Uchwała w sprawie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sędziszów w 2023 r.
12. Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sędziszów.
13. Uchwała w sprawie zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziszów.
14. Uchwała w sprawie zmian w WPF na lata 2023– 2032.
15. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Sędziszów na 2023 rok.
16. Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji rocznego programu współpracy gminy Sędziszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Sędziszowie za 2022 r.
18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Wspierania Rodziny za 2022 r.
19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Sędziszów za 2022 r.
20. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziszowie za 2022 r.
21. Informacja z realizacji Programu Karta Dużej Rodziny.
22. Informacja z wykonania zadań własnych i zleconych realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 r.
23. Wolne wnioski i dyskusja.
24. Zamknięcie obrad.


 
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Adam Mysiara
Projekty uchwał >>>TUTAJ<<<
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdam Mysiara - Przewodniczący Rady Miejskiej2023-03-24
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2023-03-24 13:26
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 30 maja 2023r. 16:37:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.