URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Sesja XIV - 25 listopada 2019 r.
Zapraszam na XIV sesję Rady Miejskiej Sędziszów VIII kadencji, którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) na dzień 25 listopada 2019 roku o godz. 9:00.

Sesja Rady odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych dla Gminy Sędziszów w roku 2020:
- od nieruchomości,
- od środków transportowych,
- od posiadania psów,
- rolny,
- opłata targowa
7. Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2020.
8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziszów.
10. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
11. Uchwała w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Radków realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy
13. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach. chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Sędziszów, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Sędziszów.
14. Uchwała w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług wodociągowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego gminy.
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Sędziszowa.
18. Uchwała w sprawie zmian w WPF na lata 2019 - 2030.
19. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
20. Ocena stanu zagrożeń i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sędziszów.
21. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
22. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
23. Wolne wnioski i dyskusja.
24. Zamknięcie obrad.

 
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Adam Mysiara
Projekty uchwał >>>TUTAJ<<<
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdam Mysiara - Przewodniczący Rady Miejskiej2019-11-18
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2019-11-18 15:30
Dodano do archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 29 maja 2020r. 05:38:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.