URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/ lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sędziszów
 
Krok po kroku
 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Dokonaj zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 3. Dołącz dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 4. Udaj się do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie ul. Dworcowa 20; 28-340 Sędziszów w celu złożenia wypełnionego wniosku lub wyślij wniosek pocztą.
 
Wymagane Dokumenty
 1. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Sędziszów, który powinien zawierać:
  1. oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego ubiegającego się
   o zezwolenie, jego siedzibę i adres;
  2. określenie przedmiotu i obszaru działalności;
  3. określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
  4. informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy;
  5. informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz/lub odprowadzania ścieków;
  6. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz/lub odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków;
  7. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem;
  8. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  9. projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 
Opłaty
 1. 616,00 zł - stawka opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na każdy rodzaj działalności prowadzonej na obszarze Gminy Sędziszów w zakresie:
  1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub
  2. zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. 50% stawki opłaty skarbowej wskazanej w pkt 1 – za przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie zakresu działalności objętej zezwoleniem.
 3. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia podlega zwrotowi, jeżeli pomimo jej zapłacenia zezwolenie nie zostało wydane. Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek. Prawo do zwrotu opłaty wygasa po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty.
 4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w kasie tut. Urzędu:
 
82 8513 0001 0000 0015 2000 0010
 
Urząd Miejski w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

Miejsce złożenia dokumentów:
- sekretariat Urzędu Miejskiego w Sędziszowie (pok. nr. 22 I piętro bud. A)
- Punkt kancelaryjny Urzędu Miejskiego w Sędziszowie (poziom -1 bud. A)
- za pośrednictwem poczty
 
Miejsce odbioru zezwolenia:
- osobiście w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie (pok. nr 28, I piętro bud. B),
- za pośrednictwem poczty.
 
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej. Referat Ochrony Środowiska i Ekologii.
 
Termin i sposób załatwienia sprawy
Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu.
Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.
Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Sędziszowa.
 
Podstawa prawna
 1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz . U. z 2020 r. poz. 2028)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
  Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.162).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 
Formularze do pobrania:
 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2021-08-26
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2021-08-31 10:39
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2021-08-31 11:23
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 21 października 2021r. 02:10:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.