URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2086).
4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1397).

KROK PO KROKU
1. Przyjdź z narzeczoną/ym do siedziby urzędu, w której zamierzasz zawrzeć związek małżeński.
2. Zabierzcie ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej).
3. Nie zapomnijcie o dokumentach tożsamości.
4. Wybierzcie termin ślubu.
5. Na miejscu wypełnicie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiścicie opłatę skarbową. Sprawdź jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie.

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
2. Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
3. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
4. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.
5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

6. Akty urodzenia narzeczonych.
7. Akt małżeństwa - w przypadku rozwiedzionych narzeczonych.
8. Akt zgonu - w przypadku gdy narzeczony/narzeczona są wdowcami.
9. Akt urodzenia dziecka - w przypadku gdy para posiada wspólne dziecko.
Dokumenty pkt 6 - 9 powinny znajdować się w Systemie Rejestrów Państwowych - ŻRÓDŁO.

II. OPŁATY
84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie: Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 82 8513 0001 0000 0015 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU
Urząd Stanu Cywilnego w Sędziszowie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Urząd Stanu Cywilnego w Sędziszowie.

V. TERMIN ODPOWIEDZI
Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

VII. UWAGI
1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
3. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2018-06-15
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2018-06-15 12:34
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2019-12-03 10:52
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 23 września 2023r. 15:50:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.