URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Kontrola z realizacji zadań obrony cywilnej w latach 2015 - 2017

Załączniki:

SG.1713.12.2017 Plik pdf 724.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie2017-12-05
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2018-01-05 12:33
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2018-01-05 12:35
Raport z czynności kontrolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Załączniki:

SG.1713.11.2017 Plik pdf 3.02 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - PROW2017-06-23
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-07-14 11:44
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-07-14 11:48
Protokół oględzin w miejscurealizacji Projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego", tj na terenie Gminy Sędziszów.

Załączniki:

SG.1713.10.2017 Plik pdf 1.80 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył Urząd Kontroli Skarbowej2017-02-01
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-07-14 11:39
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-07-14 11:41
Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Kielcach w zakresie:
  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Załączniki:

SG.1713.9.2017 Plik pdf 5.75 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach2017-07-03
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-07-12 14:20
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-07-12 14:23
Protokół kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2017-06-02
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-06-29 08:36
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-07-07 08:41
Raport pokontrolny z wizyty w projekcie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych.

Załączniki:

SG.1713.7.2017 Plik pdf 5.82 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył CoFund Sp. z o.o.2017-04-25
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-06-29 08:21
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-07-07 08:26
Protokół Zespołu kontrolnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach w zakresie funkcjonowania systemu łączności oraz wykrywania i alarmowania.

Załączniki:

SG.1713.6.2017 Plik pdf 674.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie2017-04-27
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-06-29 08:05
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-07-07 08:08
Protokół z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.03.02.00-26-033/08 pn. Budowa i przebudowa 8 dróg gminnych o łącznej długości 10,972 km szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Sędziszów - etap I realizowanego w ramach Działania 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej, III Osi priorytetowej Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 17 marca 2017r.

Załączniki:

SG.1713.5.2017 Plik pdf 1.62 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłWojewoda Świętokrzyski2017-03-24
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-06-23 11:53
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-06-27 11:54
Protokół z kontroli trwałości projektu nr RPSW.04.01.00-26-586/09 pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej w m. Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m. Sędziszów i Tarnawa", realizowanego w ramach Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska energetycznej, IV Osi priorytetowej Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w Gminie Sędziszów w dniu 31 styczni a 2017 r.

Załączniki:

SG.1713.4.2017 Plik pdf 1.96 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłWojewoda Świętokrzyski2017-02-16
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-06-23 11:50
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-06-27 11:51
Protokół z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.04.01.00-26-203/08 pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie - etap I" realizowanego w ramach Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej", IV Osi priorytetowej „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Regionaln ego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 26.01.2017 r.

Załączniki:

SG.1713.3.2017 Plik pdf 1.84 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłWojewoda Świętokrzyski2017-02-13
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-06-27 11:44
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-06-27 11:45
Raport kontroli PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013

Załączniki:

SG.1713.2.2017 Plik pdf 1.87 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - PROW2017-01-05
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-06-23 11:39
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-06-27 11:47
Protokół kontroli organizacji Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie, kwalifikacje kadr, ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) oraz realizacji zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz.U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.)

Załączniki:

SG.1713.1.2017 Plik pdf 439.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłWojewoda Świętokrzyski2016-12-20
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-06-23 11:28
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-06-27 11:33
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 30 maja 2024r. 09:11:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.