URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 z późn. zm.) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Narty! -Ale frajda!" -Zimowa eskapada sportowa”, złożonego w ofercie przez Nauczycielskie stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „ FANACTIVE". Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszania uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 26.
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2018-02-07
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2018-02-08 18:46
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-02-08 18:47
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2018-01-18
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2018-01-18 23:40
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2018-02-15 15:16
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2017-12-01
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2017-12-01 13:40
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-12-28 14:10
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania p. n. "Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sędziszów w 2018 roku"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Sobieraj - Pomoc administracyjna2017-12-01
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2017-12-01 13:38
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-12-29 10:58
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2018”.
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2017-11-02
Publikujący Admin - Administrator BIP 2017-11-02 14:55
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-12-14 15:34
Zarządzenie w w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2018”

Załączniki:

Zarządzenie_BM.120.115.2017 Plik pdf 178.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2017-11-02
Publikujący Admin - Administrator BIP 2017-11-02 14:33
Modyfikacja Admin - Administrator BIP 2017-11-03 09:07
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Nowakowska-Magdziorz - Podinspektor2016-12-02
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-12-02 13:46
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-12-29 14:00
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania p. n. „Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sędziszów w 2017 roku”
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Nowakowska-Magdziorz - Podinspektor2016-12-02
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-12-02 13:44
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2017-01-05 14:24
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym w związku z art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 4 ust 1 Uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2017”.
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Nowakowska-Magdziorz - Podinspektor2016-11-08
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-11-08 13:15
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-12-12 12:17
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2017”

Załączniki:

Zarządzenie_BM.120.100.2016 Plik pdf 181.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2016-11-07
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-11-07 13:01
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-11-07 13:03
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku.
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Nowakowska-Magdziorz - Podinspektor2015-12-08
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2015-12-08 15:22
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-12-31 10:09
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania p. n. "Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sędziszów w 2016 roku"
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Nowakowska-Magdziorz - Podinspektor2015-12-08
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2015-12-08 15:19
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-12-31 10:09
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm.) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „SENIORZY I JUNIORZY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO Z WIZYTĄ U WŁOSZCZOWSKICH SĄSIADÓW”, złożonego w ofercie przez Fundację Perspektywy i Rozwój. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszana uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 18.

Załączniki:

Oferta - Seniorzy i juniorzy ... Plik pdf 3.20 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Jędrzejczyk-Różycka - Inspektor2015-11-18
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-11-18 11:13
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-11-18 11:16
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2016”

Załączniki:

Zarządzenie_Nr_118-2015 Plik pdf 181.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2015-11-10
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-11-10 13:44
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-11-10 13:45
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2015”

Załączniki:

Zarządzenie_Nr_99-2014 Plik pdf 180.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2014-12-01
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-12-01 14:18
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-11-10 09:21
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm.) uznaje się celowość realizacji zadania pn. „Działania na rzecz seniorów zamieszkałych w Gminie Sędziszów”, złożonego w ofercie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Kultury i Sportu Miasta i Gminy Sędziszów. Zamieszcza się niniejszą ofertę, celem zgłaszana uwag do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pokój nr 18.

Załączniki:

OFERTA_Senioriada Plik pdf 4.16 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Jędrzejczyk-Różycka - Inspektor2015-11-09
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-11-09 11:17
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-11-09 11:37

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Załączniki:

Zarządzenie_Nr_9-2015 Plik pdf 183.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Jędrzejczyk-Różycka - Inspektor2015-01-22
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-01-26 11:25
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-01-26 11:25

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2015-01-09
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-01-09 13:13
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2015-01-30 15:07

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania p. n. „Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sedziszów w 2015 roku„

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2015-01-09
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2015-01-09 13:03
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2015-01-30 15:07

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Załączniki:

Zarządzenie_Nr_7-2014 Plik pdf 195.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2014-01-29
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-01-30 08:04
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-01-30 08:05

Zarządzenie w sprawie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Załączniki:

Zarządzenie_Nr_2-2014 Plik pdf 209.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2014-01-15
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-01-15 13:58
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-01-15 13:59

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2014-01-07
Publikujący Admin - Administrator BIP 2014-01-08 09:48
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-01-31 12:24

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania p. n. „Organizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sedziszów w 2014 roku„

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2014-01-07
Publikujący Admin - Administrator BIP 2014-01-08 09:47
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2014-01-31 12:24

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym w związku z art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz § 4 ust 1 Uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej  w Sędziszowie z dnia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszam do konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu „Programu współpracy Gminy Sędziszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

Załączniki:

Formularz zgłaszania opinii Plik pdf 112.35 KB
Projekt uchwały Plik pdf 229.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłMarta Jędrzejczyk-Różycka - Inspektor2013-11-08
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-11-08 11:50
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-11-08 11:53

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Sędziszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2013-11-07
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-11-07 11:46
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-11-08 11:49

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2013-01-30
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2013-02-04 11:10
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2013-02-04 11:11

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2013-01-21
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2013-01-22 09:27
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2013-01-22 09:29

BURMISTRZ SĘDZISZOWA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania p.n. „ORGANIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA SĘDZISZÓW W 2013 ROKU”

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
Wytworzył2013-01-09
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-01-09 15:01
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2013-02-05 14:58

Burmistrz Sędziszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania p.n. „MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY W 2013 ROKU”.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
Wytworzył2013-01-09
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-01-09 14:58
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2013-02-05 14:57

Burmistrz Sędziszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
Wytworzył2013-01-09
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2013-01-09 14:56
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2013-02-05 14:58
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 14 lipca 2020r. 08:21:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.