URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Rewitalizacja
Rewitalizację należy rozumieć jako proces przemian przestrzennych, społecznych
i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast i wsi przyczyniający się do
poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego,
przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego, a także odbudowy
więzi społecznych.
W swej istocie jest to długofalowy i złożony proces, który zakłada optymalne
wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego
lokalnych potencjałów. Prowadzony jest przez interesariuszy (np. przedsiębiorców,
organy władzy publicznej, mieszkańców obszarów rewitalizacji) we współpracy z
lokalną społecznością.

Celem Gminnego Programu Rewitalizacji jest podniesienie warunków bytowych swoich
mieszkańców oraz podniesienie konkurencyjności miasta poprzez tworzenie warunków
lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności
kulturalnej, środowiskowej, gospodarczej i społecznej.
W działaniach tych będą brane pod uwagę zagadnienia ochrony stanu środowiska
naturalnego i zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny, uwarunkowania, jakimi są,
sytuacja społeczno-ekonomiczna: duże bezrobocie oraz brak perspektyw do rozwijania na
dużą skalę działalności przemysłowej.
Efektem końcowym Gminnego Programu Rewitalizacji realizowanego w oparciu
o środki pochodzące m.in. z funduszy europejskich będzie pobudzenie gospodarcze miasta
i gminy, poprawa bezpieczeństwa ludności, stworzenie nowych miejsc pracy, ograniczenie
zjawisk destrukcyjnych w społeczeństwie, czyli rewitalizacja zidentyfikowanych obszarów
zdegradowanych. Obszary te natomiast należy zrozumieć jako te obszary, w których mają
miejsce zaległości w działalności remontowo – modernizacyjnej obiektów kubaturowych, zły
stan infrastruktury komunalnej, niedostatki w zakresie usług publicznych.
O występowaniu obszarów zdegradowanych świadczy między innymi wysokie bezrobocie na
danym obszarze oraz występowanie patologii społecznych.
Zamierzenia Gminnego programu rewitalizacji polegają na wyznaczeniu i opisaniu obszarów
dysfunkcyjnych zlokalizowanych na terenie gminy oraz przede wszystkim zaprogramowaniu
spójnych działań, mających za zadanie wyprowadzić wskazane obszary z sytuacji
kryzysowej.
Mając już wyznaczone obszary zdegradowane, a także dysponując wiedzą nt. głównych
problemów i natężenia zjawisk negatywnych na obszarach, można przystąpić do
zaprogramowania działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym
i rozwiązanie problemów dotykających obszar. Działania te powinny być spójne, integrować
współpracę w trzech sferach: zagospodarowania przestrzennego, gospodarczej i społecznej
oraz doprowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego,
ożywienia gospodarczego, a także odbudowy więzi społecznych.
Materiały dot. procesu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji znajdują się
w zakładce:
Rewitalizacja – konsultacje społeczne
Rewitalizacja – Gminny Program Rewitalizacji.
Podmiot publikujący
WytworzyłKatarzyna Pacholec - Zastępca Naczelnika Wydziału BRI2015-12-30 00:00
Publikujący Katarzyna Pacholec - Z-ca Naczelnika BRI 2015-12-31 08:45
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 20 września 2020r. 11:47:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.