XML
Zarządzenie Nr 39/2004
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr  39/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 20 maja 2004

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

 

 

 

            Na podstawie ŧ 15 uchwały Nr I /1/2004 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 09 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004  zarządzam, co  następuje:

 

ŧ 1.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w:

 

-         dziale 600 – „Transport i łączność”

rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”

 

 

ŧ 4270 – „Zakup usług remontowych”

o kwotę 21 zł

 

 

 

 

-         dziale 750 – „Administracja publiczna”

rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

 

 

ŧ 4300 – „Zakup usług pozostałych”

o kwotę 500 zł

 

 

 

 

-         dziale 758 – „Różne rozliczenia”

rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

 

 

ŧ 4810 – „Rezerwy”

o kwotę 750 zł

 

 

 

 

-         dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

 

 

ŧ 4260 – „Zakup energii”

o kwotę 15.410 zł

 

 

 

 

rozdziale 90095 – „Pozostała działalność”

 

 

ŧ 4300 – „Zakup usług pozostałych”

o kwotę 830 zł

 

 

 

ŧ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w:

 

 

-         dziale 600 – „Transport i łączność”

rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”

 

 

ŧ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”

o kwotę 21 zł

 

 

 

 

-         dziale 750 – „Administracja publiczna”

rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

 

 

ŧ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”

o kwotę 500 zł

 

 

 

 

-         dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

 

 

ŧ 4270 – „Zakup usług remontowych”

o kwotę 15.410 zł

 

 

 

 

rozdziale 90095 – „Pozostała działalność”

 

 

ŧ 4430 – „Różne opłaty i składki”

o kwotę 830 zł

 

 

 

 

-         dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport”

rozdziale 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu”

 

 

ŧ 2820 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń”

o kwotę 750 zł

 

 

 

ŧ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Sędziszowa

mgr inż. Wacław Szarek

 

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-06-16
Publikujący -