XML
Zarządzenie Nr 40/2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 40/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 20 maja 2004 roku

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

 

 

 

            Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z pismem Nr Fn.I – 3011.1/21/2004 Wojewody Świętokrzyskiego zarządzam, co następuje:

 

ŧ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

 

-         dziale 801 – „Oświata i wychowanie”

rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”

ŧ 2030 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin”

o kwotę 4.632 zł

 

 

 

ŧ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w:

 

-         dziale 801 – „Oświata i wychowanie”

rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”

ŧ 3240 – „Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów”

o kwotę 4.632 zł

 

 

 

ŧ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Sędziszowa

mgr inż. Wacław Szarek

 

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-06-16
Publikujący -