XML
Zarządzenie Nr 41/2004
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 41/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 25 maja 2004 roku

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

 

 

 

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) w związku z pismem Nr Fn.I – 3011/47/2004 Wojewody Świętokrzyskiego zarządzam, co następuje:

 

ŧ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

-         dziale 852 – „Pomoc społeczna” 

rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego”

ŧ 2010 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami”

 

 

 

 

 

 

 

 

o kwotę 900 zł

 

 

 

ŧ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w:

-         dziale 852 – „Pomoc społeczna”

rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego”

ŧ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”

 

 

 

 

 

o kwotę 900 zł

 

 

 

ŧ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Sędziszowa

mgr inż. Wacław Szarek

 

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-06-16
Publikujący -