XML
Zarządzenie Nr 69/2004
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 69/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 8 września 2004 roku

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

 

 

 

Na podstawie art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz.148 z póź. zm.) w związku z pismem Nr Fn.I-3011.1/61/2004, Fn.I-3011.1/64/2004 Wojewody Świętokrzyskiego zarządzam, co następuje:

 

 

ŧ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych

w dziale 852 – „Pomoc społeczna”

rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

ŧ 2010 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami”

 

 

 

 

 

 

 

 

o kwotę 80.000 zł

 

 

 

ŧ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych

w dziale 852 - „Pomoc społeczna”

rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

ŧ 3110 – „Świadczenia społeczne”

 

 

 

 

 

o kwotę 69.000 zł

 

ŧ 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”

o kwotę 11.000 zł

 

 

 

ŧ 3.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych

w dziale 852 –           „Pomoc społeczna”

rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”

ŧ 2030 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin””

 

 

 

 

o kwotę 202.848 zł

 

 

 

ŧ 4.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych

w dziale 852 – „Pomoc społeczna”

rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”

ŧ 2010 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami”

 

 

 

 

 

 

o kwotę 202.848 zł

 

 

 

ŧ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz

 

Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-11-05
Publikujący -