XML
Zarządzenie Nr 43/2004
w sprawie mian w budżecie gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 43/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 28 maja 2004 roku

 

 

 

w sprawie mian w budżecie gminy na rok 2004.

 

 

 

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z pismem Nr DKC – 3101/31/2004 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, zarządzam co następuje:

 

ŧ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

 

-         dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

rozdziale 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

ŧ 2010 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami”

 

 

 

 

 

 

 

 

o kwotę 7.836 zł

 

 

 

ŧ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w:

 

 

-         dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

 

 

rozdziale 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

 

 

ŧ 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne”

o kwotę 304 zł

 

ŧ 4120 – „Składki na fundusz pracy”

o kwotę 44 zł

 

ŧ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”

o kwotę 4.988 zł

 

ŧ 4300 – „Zakup usług pozostałych”

o kwotę 2.500 zł

 

 

 

ŧ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Sędziszowa

mgr inż. Wacław Szarek

 

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-06-16
Publikujący -