XML
Zarządzenie Nr 32/2004
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr  32/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 30 kwietnia 2004

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

 

 

 

            Na podstawie ŧ 15 uchwały Nr I /1/2004 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 09 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004  zarządzam co  następuje:

 

ŧ 1.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w:

 

-         dziale 750 – „Administracja publiczna”

rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

 

 

ŧ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”

o kwotę 14.328 zł

 

ŧ 4270 – „Zakup usług remontowych”

o kwotę 367 zł

 

 

 

 

-         dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”

 

 

ŧ 4300 – „Zakup usług pozostałych”

o kwotę 1.164 zł

 

 

 

 

-         dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozdziale 90095 – „Pozostała działalność”

 

 

ŧ 4300 – „Zakup usług pozostałych”

o kwotę 1.000 zł

 

 

 

ŧ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w:

 

-         dziale 750 – „Administracja publiczna”

rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ”

 

 

ŧ 4300 – „Zakup usług pozostałych”

o kwotę 14.695 zł

 

 

 

 

-         dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”

 

 

ŧ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”

o kwotę 1.164 zł

 

 

 

 

-         dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozdziale 90095 – „Pozostała działalność”

 

 

ŧ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”

o kwotę 1.000 zł

 

 

 

ŧ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Sędziszowa

mgr inż. Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-06-11
Publikujący -