XML
Zarządzenie Nr 16/2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 16/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 18 luty 2004 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dn. 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr.142, poz. 1591ze zm. w 2002 roku Nr. 23, poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr.113 poz. 984; Nr.214, poz. 1608 i z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz ustaleń Rady Miejskiej Ministrów Sędziszowie Ministrów dnia 8 grudnia 1998 roku zarządzam, co następuje:

 

ŧ 1. Powołuję Komisję Przetargową celem wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Sędziszowie.

 

ŧ 2. Komisja rozpocznie pracę od dnia 18 luty 2004 roku o godz. 12:00.

 

ŧ 3. Ustalam następujący skład Komisji:

Przewodniczący                  - Małgorzata Żelaśkiewicz

Przewodniczący                  - Piotr Abramowicz

Członkowie                         - Katarzyna Siwiec

- Marian Wolski

 

ŧ 4. Do zadań Komisji Przetargowej należy wybór trybu postępowania przetargowego, przeprowadzenia przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu służbowego.

 

ŧ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Burmistrz Sędziszowa

mgr inż. Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-03-22
Publikujący -