XML
Zarządzenie Nr 79/2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr  79/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 26 października 2004

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

 

 

 

            Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w związku z pismami Nr Fn.I-3011/146/2004, Fn.I-3011/147/2004 i Fn.I-3011/158/2001 Wojewody Świętokrzyskiego zarządzam, co następuje:

 

ŧ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

 

-         dziale 852 – „Pomoc społeczna”

rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

 

 

ŧ 2010 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami”

o kwotę 120.693 zł

 

 

 

ŧ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w:

 

-         dziale 852 – „Pomoc społeczna”

rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

 

 

ŧ 3110 – „Świadczenia społeczna”

o kwotę 109.211 zł

 

 

 

 

ŧ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

o kwotę 3.082 zł

 

 

 

 

ŧ 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”

o kwotę 8.400 zł

 

 

 

ŧ 3.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

 

-         dziale 852 – „Pomoc społeczna”

rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

 

 

ŧ 2030 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”

o kwotę 35.000 zł

 

 

 

ŧ 4.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w:

 

-         dziale 852 – „Pomoc społeczna”

rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

 

 

ŧ 3110 – „Świadczenia społeczna”

o kwotę 35.000 zł

 

 

 

ŧ 5.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

 

-         dziale 801 – „Oświata i wychowanie”

rozdziale 80101 – „Szkoły Podstawowe”

 

 

ŧ 2033 – „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”

o kwotę 7.092 zł

 

 

 

ŧ 6.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w:

 

-         dziale 801 – „Oświata i wychowanie”

rozdziale 80101 – „Szkoły Podstawowe”

 

 

ŧ 4273 – „Zakup usług remontowych”

o kwotę 7.092 zł

 

 

 

ŧ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz

 

Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-11-05
Publikujący -