XML
Zarządzenie Nr 25/2004

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 25/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 31 marca 2004 roku

 

 

 

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do szczegółowego podziału dochodów

i wydatków budżetu gminy na rok 2004.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i uchwały Nr I/1/2004 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 i uchwały Nr II/14/2004 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/1/2004 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 zarządzam, co następuje:

 

ŧ 1.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 w sprawie podziału dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

ŧ 2.

Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

 

 

ŧ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

 

Burmistrz Sędziszowa

mgr inż. Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-06-11
Publikujący -