XML
Zarządzenie Nr 1/2004
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w roku 2004

Zarządzenie Nr 1/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 06 stycznia 2004 roku

 

 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w roku 2004.

 

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) uwzględniając uchwałę SN      z dnia 14 lutego 2001 roku III ZP 20/01 ustalam co następuje:

 

ŧ 1.

W roku 2004 dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim:

1)     ustala się następujące dni jako dni wolne od pracy: 2 stycznia, 11 czerwca i 12 listopada.

2)     wyznacza się dniami pracy dodatkowo: 10 stycznia.

 

 

ŧ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Burmistrz Sędziszowa

 

Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-03-12
Publikujący -