XML
Zarządzenie Nr 49/2004
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 49/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 14 czerwca 2004 roku

 

Na podstawie ŧ 15 uchwały Nr I/1/2004 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 09 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 zarządzam co następuje:

 

ŧ 1.

Dokonuje się podziału środków

w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

ŧ 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

w sposób następujący:

 

 

 

- wodociąg Tarnawa

592.650,57 zł

 

 

 

w tym :   środki z SAPARD

środki z budżetu gminy

384.775,77 zł

207.874,80 zł

 

 

 

- wodociąg Przełaj - Czepiec

496.967,40 zł

 

 

 

 

w tym :    środki z SAPARD

środki z budżetu gminy

283.935,43 zł

213.031,97 zł

 

 

 

ŧ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Burmistrz

 

Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-11-05
Publikujący -