XML
Zarządzenie Nr 36/2004
w sprawie przystąpienia gminy Sędziszów do konkursu „Ratuj przyrodę bo zginiesz  razem z nią" Edycja na 2004 rok pod hasłem „Ekologia zaczyna się w domu” oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr  36/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 07 maja 2004 roku

 

 

 

w sprawie przystąpienia gminy Sędziszów do konkursu „Ratuj przyrodę bo zginiesz  razem z nią „ Edycja na 2004 rok pod hasłem „Ekologia zaczyna się w domu ” oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej.

 

 

 

              Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

ŧ 1.

Podejmuje się decyzję o przystąpieniu gminy Sędziszów w 2004 roku do konkursu pt. „Ratuj przyrodę bo zginiesz razem z nią” edycja na 2004 rok pod hasłem „Ekologia zaczyna się w domu ”.

 

 

ŧ 2.

1.      Powołuję Gminną Komisję Konkursową z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie ul. Dworcowa 20,  w następującym składzie osobowym:

 

Przewodniczący:

Członkowie:

Anna Włodarczyk

Anna Skóra

Jolanta Wiekiera

Marta Jędrzejczyk

Zdzisław Konieczny

 

2.      Do zadań Gminnej Komisji Konkursowej należy realizacja i nadzór nad przebiegiem w/w konkursu.

 

 

ŧ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Burmistrz Sędziszowa

mgr inż. Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-06-11
Publikujący -