XML
Zarządzenie Nr 3/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Iwony Kwiecień ubiegającej się o awans na stanowisko nauczyciela  mianowanego

Zarządzenie Nr 3/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 19 stycznia 2004 roku

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego

Iwony Kwiecień ubiegającej się o awans na stanowisko nauczyciela  mianowanego.

 

 

 

 

          Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /Dz.U. z 1992r nr 56 poz.352 z późn. zm./ zarządza  się co następuje:

 

ŧ 1.

Dla  Iwony Kwiecień – nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej nr 1
w Sędziszowie  powołuje się Komisję Egzaminacyjną w składzie:

 

a)

przewodniczący (przedstawiciel organu prowadzącego) – Anna Skiba,

 

b)

członkowie:

 

 

 

-

dyrektor szkoły – Teresa Szwaczka,

 

 

 

-

3 ekspertów z listy ekspertów.

 

 

ŧ 2.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji Egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel związku zawodowego wskazanego we wniosku.

 

 

ŧ 3.

Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

ŧ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-01-26
Publikujący -