XML
Zarządzenie nr 49a/2005
w sprawie ustalenia normy zużycia gazu propan-butan do samochodu służbowego marki PEUGEOT PARTNER o nr rej. TJE S700.

Zarządzenie nr 49a/2005

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie ustalenia normy zużycia gazu propan-butan do samochodu służbowego marki PEUGEOT PARTNER o nr rej. TJE S700.

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 roku Nr 142 poz. 1951 ze zmianami w 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku   Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568) zarządzam co następuje:

ŧ 1.

Ustalam normę zużycia oleju napędowego samochodu służbowego marki PEUGEOT PARTNER o nr rej. TJE S700 w wysokości 10,5 litra na 100 km .

ŧ 2.

Zobowiązuje się pracownika obsługującego samochód do oszczędnej eksploatacji i stosowania postanowień instrukcji obsługi samochodu.

ŧ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-12-13
Publikujący -