XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Status prawny

Jednostka samorządu terytorialnego GMINA (miejsko-wiejska) - utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1991 roku w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib (Dziennik Ustaw z 1991 roku Nr 87 poz. 397) - pkt 140 załącznika Nr 2.
 

  Powierzchnia: 14.571 ha  
  Powiat: jędrzejowski  
  Województwo: świętoktzyskie  


Statut Gminy - przyjęty Uchwałą Nr I/3/2003 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 20 lutego 2003 roku (publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 75 z 2003 roku, poz. 790) zmieniony uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku, uchwałą Nr VI/37/2011 z dnia 4 marca 2011 roku, uchwałą Nr XXIV/169/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku i uchwałą Nr XXVIII/208/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku.

Tekst jednolity przyjęty uchwała Nr XXXI/222/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku (publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2013 roku poz. 1276).

 

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-11-07
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2007-11-07 08:30
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2016-04-04 14:55