XML
Wniosek o wydanie oświadczenia o odstąpieniu gminy Sędziszów od prawa pierwokupu nieruchomości

Informacja o procedurze wydawania oświadczeń o odstąpieniu od prawa pierwokupu

 

1.     Wydanie oświadczenia o odstąpieniu od prawa pierwokupu odbywa się w oparciu o przepisy:

·           Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543).

2.     Zgodnie z przepisami powołanej ustawy sprzedaż nieruchomości (bądź prawa użytkowania wieczystego), względem której gminie przysługuje prawo pierwokupu, może nastąpić, jeżeli Burmistrz nie wykona tego prawa.

3.     Gmina może wykonać prawo pierwokupu w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez Burmistrza zawiadomienia notariusza o treści umowy.

4.     Chcąc zawrzeć umowę przed upływem ustawowych 2 miesięcy należy złożyć wniosek o wydanie oświadczenia o odstąpieniu od prawa pierwokupu.

5.     Wniosek o wydanie oświadczenia składa nabywający bądź zbywający nieruchomość do Burmistrza, Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20.

6.     Podstawowe czynności dotyczące wydania oświadczenia:

·         wniosek nabywającego bądź zbywającego,

·         zbadanie przeznaczenia w planie,

·         decyzja Burmistrza,

·         wydanie oświadczenia o odstąpieniu od prawa pierwokupu.

7.     Procedura wydania oświadczenia trwa około dwóch tygodni.

8.    Zgodnie z przepisami powołanej ustawy Burmistrz może wykonać przysługujące prawo pierwokupu poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza.

9.     Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami we wstępnej umowie sprzedaży.

10.   Wniosek o wydanie oświadczenia o odstąpieniu od prawa pierwokupu oraz oświadczenie nie podlegają opłacie skarbowej.
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-04-23
Publikujący -