XML
Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja:

1. Z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każdy. Nie jest to jednak wniosek w indywidualnej sprawie w rozumieniu K.P.A., gdyż ma on charakter jedynie postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest określone żadnym terminem.

2. Przyjęte wnioski mogą stać się przyczyną przystąpienia do sporządzania planu, z inicjatywą tą występuje jednak Burmistrz Sędziszowa.

3. Opłaty skarbowe: 5 zł za wniosek, 50gr za każdy z załączników.

    Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski i załączniki w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe.

4. Do wniosku należy załączyć:

-         mapę zasadniczą nieruchomości, której wniosek dotyczy,

-         mapę ewidencyjną,

-         wypis z rejestru gruntów.

5. Pomocna w podjęciu decyzji może być koncepcja zagospodarowania terenu wykonana na kopii mapy.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-05-24
Publikujący -