XML
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Informacje:
1. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo otrzymać wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Wysokość opłaty zależy od tego, ile stron będzie miał wypis i wyrys:
1) Opłata od wypisu:
  • do 5 stron – 30 zł,
  • powyżej 5 stron – 50 zł.
2) Opłata od wyrysu: 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – nie więcej niż 200 zł. Zsumowana opłata za wypis i wyrys nie może być wyższa niż 250 zł.
Od opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu zwolnione są:
  • sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym,
  • podmioty określone w art. 7 pkt 1 – 5 ustawy o opłacie skarbowej (m. in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego).
3. Termin wydania wypisu i wyrysu: zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu Plik pdf 166.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2017-09-19
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-09-19 14:12
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-09-19 14:17