XML
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Informacje:
1. O zaświadczenie może wystąpić osoba fizyczna i osoba prawna.
2. Pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł za zaświadczenie. Zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe.
3. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub postanowienie o odmowie wydania tego zaświadczenia powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2017-09-19
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2017-09-19 14:03
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2017-09-19 14:10