XML
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Informacja

1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.

2. Opłaty skarbowe: 5 zł za wniosek, 50 gr. za każdy z załączników.

Przy wydawaniu decyzji pobiera się opłatę skarbową wysokości 100 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski i załączniki w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.

3. Przy ubieganiu się o decyzję dla inwestycji liniowej, wymagane jest dostarczenie wypisu z rejestru gruntów działek przez, które przebiega ta inwestycja.

4. W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek powinien zawierać określenie powierzchni sprzedażowej.

Pouczenie

Stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie strony lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie zgodnie z art.262 par 1 punkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z  później. zm.).

 

* niepotrzebne skreślić

 

Rodzaj zabudowy określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz. 1589).

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.doc Plik doc 51.00 KB
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.pdf Plik pdf 107.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-10-07
Publikujący -